Tag Archives: Vault Plus

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์   คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ WindowsRead More…