Tag Archives: Unboxing

26Mar/19

ข่าว: Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro พร้อมส่งให้กับ กรมชลฯ

ต้องขอขอบพระคุณ Provider Supply (2001)  คู่ค้าใจดี และมีศักยภาพสูงมากที่สามารถทำให้เครื่องสแกนเนอร์ Contex ชนะการประกวดราคาตามสเปคใหม่ของกรมชลฯ ที่เน้นจากใช้งานเครื่องสแกนแบบ Multi-Function ซึ่งเครื่อง Contex รุ่น IQ Quattro 4450 ScanStation Pro ก็สามารถผ่านข้อกำหนดได้ทุกข้อ วันนี้แอดมินเอาภาพของเครื่องสแกนรุ่นนี้มาให้ชมกันถือว่าเป็นการแกะกล่องอีกครั้ง เนื่องจากเครื่องตระกูลเดียวกันนี้เคยนำส่งให้กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา แต่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเลือกใช้รุ่นที่สูงกว่านั่นก็คือ Contex IQ Quattro 4490  ส่วนชุดที่เป็น ScanStation ProRead More…