Tag Archives: Training

12Mar/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document TemplateRead More…

26Feb/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท PTTEP

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

18Nov/18

ข่าว: แนะนำ ABBYY FlexiCapture แบบเฉพาะกิจ เพื่อการทำ POC ให้กับลูกค้ากลุ่มธนาคาร

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนจาก บ. IT Services Company Limited ได้เดินทางเข้ามายังสำนักงานของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture แบบ Trial License และรับการอบรม ขั้นตอนต่างๆในการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ โดยเฉพาะขั้นตอนของการสร้างแม่แบบเอกสาร หรือ Document Definition ในภาษาที่ ABBYY ใช้เรียก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการอบรมเฉพาะกิจครั้งนี้ ไปปรับใช้กับงานที่ต้องทำ POCRead More…

30Nov/17

ข่าว: สิ้นสุดการอบรมการใช้งานขั้นสูงสำหรับ ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่น 12

     จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการอบรมขั้นสูงเพื่อการใช้งานโซลูชั่น ABBYY FlexiCapture เวอร์ชัน 12 ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุด ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ชอขอบพระคุณตัวแทนจากบ.ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น “บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด” และ “บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด” ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเกิดโครงการใหม่ๆที่มีการนำ ABBYY FC ไปประยุกต์ใช้งานเข้ากับโซลูชั่นของท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

08Nov/17

Training: ABBYY FC12 Advanced Training (Y2017)

เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ที่ ABBYY Russia และ N2NSP บริษัทผู้นำเข้า และจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY มานานกว่า 10 ปี ร่วมกันจัดการอบรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อให้สามารถ เรียกใช้งาน และเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะด้านอันชาญฉลาดของชุดโปรแกรม ABBYY FlexiCapture  V12 โปรแกรมเพื่อการทำงานกับฟอร์มเอกสารหลากหลายพันรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ต้องการได้           ระยะเวลาการอบรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เมอร์เคียวRead More…