Tag Archives: Success Stories

21Sep/21
N2NSP_Success_Stories_20210921_01

Success Stories: บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด

Customer story: บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย โดยให้การบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้าซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

08Sep/21
N2NSP_Success_Stories_20210908_01

Success Stories: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Customer story: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดำเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด  ได้แก่  รับเงินฝาก  กำหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน  ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต  กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา  กู้ยืมเงินเพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน  ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จำเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ

11Aug/21
N2NSP_Success_Stories_20210811_01

Success Stories: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Customer story: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. เป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20Apr/21
N2NSP_News_20210420_B-Circle_Ref

บ. B Circle พัฒนาโซลูชั่นอัจฉริยะตอบสนองงานจับข้อมูลในเอกสาร ด้วยพลังของ ABBYY Engines

บริษัท บี เซอร์เคิล จํากัด ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอีกหลายๆบริษัท คู่ค้าของทางเรา ที่ได้เล็งเห็นความสามารถ และความชาญฉลาดของชุดซอฟต์แวร์เพื่อนักพัฒนาระบบของ ABBYY จึงได้จัดซื้อ Engine หลักๆของ ABBYY ทั้ง 2 ชนิดไป ไม่ว่าจะเป็น ABBYY FineReader Engine และ ABBYY FlexiCapture Engine เพื่อนำไปต่อยอดให้กับ โซลูชั่นของบ. ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ การจับข้อมูลที่สนใจในเอกสารภาพ (image files หรือ scannedRead More…

06Apr/21
N2NSP_News_20210406_AIT

ABBYY FineReader Engine ขับเคลื่อนอยู่ในโซลูชั่นที่ใช้ใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี จับมือกับบริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และ สืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ควบรวมเอาความสามารถอันโดดเด่นของซอฟต์แวร์ ABBYY ในด้านการทำ THAI OCR ให้กับเอกสารทั้งหมดที่เก็บเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถของตัว ABBYY FineReader Engine ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนี้ จะทำให้เอกสารไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ Soft File อาทิเช่น doc, docx, rtf, htm / html,Read More…