Tag Archives: Software Development Kit

21Feb/20

ABBYY Mobile Web Capture

     มันง่ายกว่ามากในการถ่ายภาพเอกสารในเบราว์เซอร์มือถือ ซึ่งมีอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ทุกเครื่อง นั่นเป็นเหตุผลที่เราสร้าง ABBYY Mobile Web Capture ซึ่งชุดซอฟต์แวร์ตัวนี้คือ JavaScript API นั่นคือ SDK ที่เรามอบให้ลูกค้าของเราเพื่อฝังไว้ในหน้าเว็บ และแอปพลิเคชันบนเว็บ ช่วยให้คุณสามารถจับภาพที่ดีได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการมือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุด และส่งไปเพื่อการประมวลผลต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือไปยังระบบคลาวด์ วันนี้เราจะบอกว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร  ABBYY Mobile Web Capture Brochure

20Feb/20

ABBYY FlexiCapture SDK

FlexiCapture SDK คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine/SDK ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือ การบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย ก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย   ABBYY FlexiCapture SDK Brochure