Tag Archives: OBR

26Sep/12

ABBYY FlexiCapture Engine

FlexiCapture Engine ® คืออะไร FlexiCapture Engine คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือการบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมายก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย ขยายความสามารถโปรแกรมตัวเดิม หรือ สร้างโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูลอัตโนมัติใหม่ FlexiCapture EngineRead More…

26Sep/12

ABBYY FineReader Engine

FineReader Engine ® คืออะไร FineReader Engine ® คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ ใช้เพื่อบูรณาการความสามารถด้านการรู้จำได้หลากหลายภาษา และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการแปลงไฟล์เอกสาร  ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการความสามารถเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งภายในโปรแกรมของตนเอง ชุดเครื่องมือและคำสั่งทางด้านซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการนำเอาความสามารถหลัก สำคัญๆของ ABBYY มาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จำอักษรบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำลายมือบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำกรอบรับเครื่องหมายถูก หรือการรู้จำข้อมูลรหัสแท่งทั้งแบบ 1 มิติ และ 2มิติ และ ความสามารถด้านการสร้างไฟล์ประเภท PDF ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้นRead More…

26Sep/12

ABBYY FlexiCapture V10

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYYRead More…