Tag Archives: NTP

28Jan/19

ข่าว: Partnership ร่วมกับบ. NTP บ.ไอทีชั้นนำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับโอกาสจาก บริษัท เอ็นทีพี จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าไอที และวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบ.เอกชนขนาดใหญ่ ให้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ที่เน้นไปที่อุปกรณ์สแกนเอกสารที่รองรับงานเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตร จนไปถึงเอกสารแบบแปลนอาคาร หรือแบบลายผ้าที่มีขนาดหน้ากว้างสูงสุดที่ 60 นิ้ว และที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับงานจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ ซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้ง FineReader และ FlexiCaptureRead More…