Tag Archives: News

18Aug/15

ข่าว: ติดตั้งอีกเครื่อง Contex SD3650+ ที่กรมชลฯ สามเสน

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซชูชั่น โพรไวเดอร์ และ บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ได้นำเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 36 นิ้ว ที่รองรับกระดาษ A0 แบรนด์ Contex รุ่น SD 3650+ ติดตั้ง และ แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ พร้อมกับโปรแกรมเพื่อการสแกน Nextimage Scan+Archive ให้กับฝ่ายงานพัสดุของกรมชลประทาน ที่สามเสนRead More…

17Aug/15

Contex SD One 36 ไปไกลถึงจ. ลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้นำส่งเครื่องสแกนเนอร์ราคาประหยัด ขนาด 36 นิ้ว หรือ A0 แบรนด์ Contex SD One 36 ให้กับ สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัด ลพบุรี พร้อมติดตั้ง และอบรมให้กับเจ้าที่ภายในสำนักงานโดยใช้เวลาในการแนะนำการทำงานของตัวเครื่อง Contex SD One 36Read More…

11Aug/15

ข่าว: Avision AV122C2 จำนวน 13 เครื่อง เตรียมติดตั้งที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

    เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 จาก Avision รุ่น AV122C2 ได้รับการอนุมติจัดซื้อจาก “สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)” จำนวน 13 เครื่อง พร้อมส่ง และติดตั้ง โดย บริษัทสหธุรกิจ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของ เอ็นทูเอ็นฯ มาอย่างยาวนาน ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า คือ ปปง. และ คู่ค้า คือ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…

08May/15

เครื่องขนาด A3 รุ่น AV5400 จำนวน 4 เครื่องนำส่งเรียบร้อย

นำส่งเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AV5400 สแกนเนอร์ที่รองรับขนาดกระดาษสูงสุดที่ A3 จำนวน 4 เครื่องให้กับ บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์จาก บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

06Nov/12

ข่าว: ABBYY FlexiCapture&SDK Training in October 24-26,2012

     วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ Ms. Catherine Nozhneva ผู้ชำนาญการ วิทยากรผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศ รัสเซีย ได้เปิดหลักสูตร การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลในฟอร์มเอกสาร หรือซอฟต์แวร์โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ขึ้น ณ สำนักงาน บ. เทคสเฟียร์Read More…