Tag Archives: News

11Feb/19

ข่าว: เครื่องสแกนเอกสาร Avision กับ 3รุ่น 3 โครงการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงราคาประหยัด 3 รุ่น จากแบรนด์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 5 เครื่องนำส่งให้กับบ.สหธุรกิจ, รุ่น AV176U จำนวน 4 เครื่อง นำส่งให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ รุ่น AD250F ที่เป็นทั้ง ADF+Flatbed จำนวน 2 เครื่องส่งให้กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัดRead More…

01Feb/19

ข่าว: N2NSP นำเสนอโซลูชั่นเพื่อสำนักงานไร้กระดาษ ให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ทีมงานซอฟต์แวร์ได้รับโอกาสจากทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ (DGA) ให้เข้าไปแนะนำสินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ จะเน้นเป็นเครื่องสแกนเอกสารสำนักงานแบรนด์ Avision ซึ่งมีรุ่นที่สามารถผ่านสเปคกลางของ ICT ได้ทั้ง 3 แบบ และเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur พร้อมกับแนะนำโซลูชั่นทางซอฟต์แวร์ที่สามารถจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารได้อย่างชาญฉลาด และทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้ ส่งผลลัพธ์เข้าสู่ระบบ ECM หรือนำไปทำเป็นข้อมูลขาเข้าให้กับระบบ RPA ที่มีชื่อเสียงอย่าง UiPath ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้ นอกจาก ซอฟต์แวร์Read More…

28Jan/19

ข่าว: Partnership ร่วมกับบ. NTP บ.ไอทีชั้นนำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับโอกาสจาก บริษัท เอ็นทีพี จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าไอที และวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบ.เอกชนขนาดใหญ่ ให้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ที่เน้นไปที่อุปกรณ์สแกนเอกสารที่รองรับงานเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตร จนไปถึงเอกสารแบบแปลนอาคาร หรือแบบลายผ้าที่มีขนาดหน้ากว้างสูงสุดที่ 60 นิ้ว และที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับงานจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ ซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้ง FineReader และ FlexiCaptureRead More…

24Jan/19

ข่าว: แนะนำเครื่องสแกนหนังสือ Czur ให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโครงการสำหรับปี 2562 นี้

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ทางบ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้รับความกรุณาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนามบินน้ำ ให้เข้าไปสาธิตการทำงานของเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur รุ่น M3000 Pro เพื่อที่จะใช้สแกนภาพในหนังสือ, เอกสาร และนิตยาสารต่าง ๆ ทั้งไทย และต่างประเทศ โดยจะนำไฟล์ภาพเก็บเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นกัน โดยรวมแล้วเครื่องสแกนเนอร์ Czur สามารถตอบโจทย์งานสแกนของทางกรมได้ แต่ติดเพียงเรื่องเดียวคือ ขนาดของหนังสือ จะมีความกว้างเกินกว่า A3 ซึ่ง CzurRead More…

21Jan/19

ข่าว: เตรียมทักษะความพร้อมก่อนส่งเครื่อง HP DesignJet T830 ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมช่างฮาร์ดแวร์ของเราได้มีโอกาสเข้าไปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่โชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ HP ชั้น 3 ห้างธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องนำเครื่อง HP DesignJet T830 ส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นต่องานติดตั้ง รวมถึงการใช้งานทั่วไป การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นดังกล่าวนี้ เป็นอย่างดี จากคุณ ศุภชัยRead More…