Tag Archives: News

26Mar/16

ข่าว: Contex SD 3650+ ส่งมอบให้กับ “การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7” เป็นที่เรียบร้อย

     เดินทางกว่า 8 ชม. จากกรุงเทพ ไปยังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จ. อุดรธานี เพื่อนำส่ง ติดตั้ง และ อบรมการใช้งานเครื่อง Contex SD3650+ เครื่องสแกนเนอร์แบบ CIS ขนาด A0  ให้กับพนักงานของการประปา ซึ่งสำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559      ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ขอขอบพระคุณทั้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  และบริษัทRead More…

14Mar/16

ข่าว: อบรมให้กับพนักงานบริการของ SVOA

     วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ร่วมกับ บ. SVOA ได้จัดการอบรมวิธีการใช้งาน การตรวจซ่อม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน รวมถึง การบำรุงดูแลรักษาเครื่องสแกนเนอร์ แบรนด์ Avision ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานช่างของบ. SVOA เป็นอย่างดี และภายในงานก็มีการทำ Video Conference  ส่งไปยังพนักงานสาขาในต่างจังหวัดของ SVOA ด้วยเช่นกัน      ทาง บริษัท เอ็นทูเอ็นRead More…

07Mar/16

ข่าว: เครื่อง AV122C2 ล๊อตสอง จำนวน 40 เครื่อง พร้อมส่งที่ “สำนักงบประมาณ “

     เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AV122C2 กับโครงการขนาดย่อม ล๊อตที่สอง จำนวน 40 เครื่อง พร้อมนำส่งให้กับ “สำนักงบประมาณ” ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวนรวมทั้งสองล๊อตก็คือ 70 เครื่อง ทางบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่นำเครื่องรุ่นนี้เข้านำเสนอให้กับ “สำนักงบประมาณ”

03Mar/16

ข่าว: Contex SD 3650+ พร้อมส่งให้กับ “การประปาส่วนภูมิภาค”

     เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 36 นิ้ว แบรนด์ Contex รุ่น SD3650+    จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตระกูล กับหนึ่งรุ่นที่ขายเข้าสู่หน่วยงานราชการได้อย่างต่อเนื่อง SD3650+ เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่มีชุดกล้องแบบ CIS มีความเร็วในการสแกนขนาดกระดาษหน้ากว้าง A0 หรือ 36 นิ้วโหมดสแกนกี ได้ที่ 1.5 นิ้วต่อวินาที บนความละเอียดที่ 200จุดต่อนิ้ว เครื่องนี้ได้ผ่านการตรวจรับจากกรรมการของทาง “การประปาส่วนภูมิภาค” ในวันพุธที่ 2 มี.ค. 2559 ณ สำนักงานของบริษัทRead More…

02Mar/16

ข่าว: เครื่อง AV122C2 ล๊อตแรก จำนวน 30 เครื่อง นำส่งที่ “สำนักงบประมาณ ” เรียบร้อยแล้ว

     จัดส่งเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AV122C2 กับโครงการขนาดย่อม ล๊อตแรกจำนวน 30 เครื่อง นำส่งให้กับ “สำนักงบประมาณ” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน อังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ล๊อตที่สองอีก 40 เครื่องกำลังจะส่งในอีก ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ทางบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่นำเครื่องรุ่นนี้เข้านำเสนอให้กับRead More…