Tag Archives: News

04Jan/16

ข่าว: Avision AV121และ AV176U ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 จาก Avision รุ่น AV121 จำนวน 3 เครื่อง และ รุ่น AV176U จำนวน 5 เครื่อง ได้นำส่งให้กับ “ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า คือ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คู่ค้า คือRead More…

04Jan/16

ข่าว: Avision AV121 จำนวน 22 เครื่อง ส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์แล้ว

     วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 จาก Avision รุ่น AV121 จำนวน 22 เครื่อง ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจาก “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์” ได้ถูกส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และ คู่ค้า คือ บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ไว้Read More…

23Dec/15

ข่าว: Avision AV610C2+ จำนวน 11 เครื่อง เตรียมติดตั้งที่ สำนักราชเลขาธิการ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 จาก Avision รุ่น AV610C2+ ที่สามารถสแกนได้ทั้งแบบ ADF และ Flatbed ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจาก “สำนักราชเลขาธิการ” เป็นจำนวน 11 เครื่อง พร้อมส่ง และติดตั้ง โดย บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของ เอ็นทูเอ็นฯ มาอย่างยาวนาน ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า คือ สำนักราชเลขาRead More…

09Dec/15
News_Avision_AV122C2_installed

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ AV122C2 ติดตั้งแล้วที่ “สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”

     เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AV122C2 จำนวน 6 เครื่องได้ถูกนำส่งให้กับ บริษัทสหธุรกิจ จำกัด  เพื่อส่งและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ทั้ง 6 เครื่องนี้ ณ. ที่ “สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทางบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัทสหธุรกิจ   ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Avision นำเสนอเข้าโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการอย่างเสมอมา คุณสมบัติของเครื่อง Avision รุ่นRead More…

04Dec/15

ข่าว : เครื่อง AVA6+ เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A6 ไปไกลถึง จ. พิษณุโลก

     หากท่านมีเอกสารที่ขนาดประมาณ A8-A6 หรือก็คือขนาดเท่ากับนามบัตร กว้างไปถึง สมุดหนังสือเดินทาง (Passport) และไม่ต้องการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ขนาดที่กว้างถึง A4  Avision รุ่น AVA6+ คือคำตอบสุดท้ายที่ตรงกับโซลูชั่นที่ท่านกำลังมองหา        ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และสแกนด้วยความเร็ว 6.5 วินาที บนความละเอียดที่ 200 จุดต่อนิ้ว และจะเร็วยิ่งขึ้น หากกำหนดขนาด ความกว้างและยาวของกระดาษที่ต้องการสแกน และกำหนดเป็น Profile ให้โปรแกรมเพื่องานสแกน ที่ชื่อว่า AVScan ก่อนงานสแกน ตัวเครื่องสแกนเนอร์ก็จะสแกนไปจนถึงขอบเขตกระดาษที่กำหนดไว้