Tag Archives: News

02Sep/20

ข่าว: Avision รุ่น AD125 จำนวน 10 เครื่องส่งให้กับ Wisepaq Business Solutions Provider

วันอังคารที่ 1 กันยายน 63  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ของ Avision รุ่น AD125 จำนวน 10 ครื่อง ได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ Wisepaq Business Solutions Provider Co., Ltd ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้าRead More…

31Aug/20

ข่าว: 8 เดือนผ่านไป กับฐานลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่มขึ้นโดย บ. B Circle Co., Ltd.

ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาของปี 2020 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความยากลำบากต่อการจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจภายในประเทศ และ ผลกระทบที่ใหญ่หลวงของวิกฤต COVID-19 แต่ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทคู่ค้าอันทรงคุณค่าแห่งนี้ ลดการหาลูกค้าระดับคุณภาพลงไปได้เลย เป็นบริษัทไหนไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด คู่ค้าที่มุ่งมั่นนำเสนอซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้งแบบสำเร็จรูป และ แบบนำไปพัฒนาเป็นโซลูชั่นใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนี่คือ รายนามองค์กรบริษัทส่วนหนึ่งที่ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY ผ่านทีมงานคุณภาพของ บ. บี เซอร์เคิล ทางเราต้องขอขอบพระคุณทั้งบ.คู่ค้า และ บ.ลูกค้าที่ให้ความสนใจRead More…

28Aug/20

ข่าว: ABBYY FlexiCapture สร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆของ PTT Digital

สำหรับโครงการนี้ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ รองรับ และ จัดการกับฟอร์มเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบมีโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้างตายตัว ที่เข้ามายัง บริษัท พี ที ที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัดRead More…

26Aug/20

ข่าว: Avision AD130 อีก 1,125 เครื่อง ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของศาลยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันทำการทดสอบเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการของศาลยุติธรรม ได้สุ่มเครื่องสแกน 10% จากทั้งหมด 1,125 เครื่อง (เป็นโครงการจัดซื้อเฟสที่Read More…

25Aug/20

ข่าว: ส่งเครื่อง Avision AD130 เพื่องาน DOA ในโครงการของ ศาลยุติธรรม เฟส 2

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD130 จำนวน 15 เครื่อง นำส่งเข้าคลังของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อไว้ใช้ในงาน DOA ของเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 1125 ตัว ของโครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารของศาลยุติธรรม เฟส 2 โดยจะมีการตรวจรับสินค้าในวันพุธที่ 26 สิงหาคม นี้