Tag Archives: News

27Oct/20
N2NSP_News_20201027_NuMap_003

ข่าว: ติดตั้ง และ อบรมเครื่อง Contex SD ONE+ 36 ณ บริษัท นูแมพ จำกัด

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เดินทางนำเครื่องสแกน Contex รุ่น SD ONE+ 36 ไปส่ง ให้กับ บริษัท นูแมพ จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการใช้งานเครื่องสแกน และ ซอฟต์แวร์ Nextimage V5.0รุ่น Scan+Archive ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวกับงานสแกนแบบ และแผ่นที่ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ขอขอบพระคุณที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ.Read More…

26Oct/20
N2NSP_News_20201022_NTL_FC_KT_001

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 -22 ตุลาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด หรือ NTL จำนวนประมาณ 5 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document Template ใช้งาน และ พัฒนาระบบงานอัจฉริยะจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบได้เองRead More…

21Oct/20

ข่าว: อบรมการถอด-ประกอบเครื่อง AD240U และ AD130 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 พนักงานช่างฮาร์ดแวร์ของเรา ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป อีกครั้ง เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงาน และการถอด-ประกอบของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Avision จำนวน 2 รุ่นด้วยกัน คือ เครื่อง AD240U ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ จะติดตั้งอยู่ตามไซต์งานที่บ. สุธาสิน กรุ๊ป ให้งานบริการสแกนงานเอกสาร และอีกรุ่นคือ AD130 เพื่อให้สามารถที่จะนำทักษะที่อบรมในวันนี้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 3,000Read More…

30Sep/20

ข่าว: สแกนภาพศิลปะ ด้วยเครื่อง Contex HD Ultra X 4290

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณลูกค้ารายเดิมได้นำงานศิลปะ เป็นภาพวาดด้วยสีอเคริค ที่มีหน้ากว้าง 36นิ้ว ความยาวปรมาณ 2 – 2.5 เมตร มาสแกนอีก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว สแกนเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของทางวัดเจ้าของภาพ ทางเราได้เลือกใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ที่มีชุดกล้องแบบ CCD ซึ่งจะสามารถเก็บความลึกของสีได้ถึง 48 บิท เป็นเครื่องรุ่น Contex HD Ultra X 4290 และสแกนงานที่ความละเอียด 600Read More…

29Sep/20

ข่าว: เครื่องสแกนชนิด Bookage รุ่น Avision FB6280E นำส่งให้กับบ. กันตารัติ กรุ๊ป

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนชนิด Bookage รุ่น Avision FB6280E เครื่องสแกนเอกสาร และหนังสือขนาด A3 ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับงานสแกนหนังสือโดยเฉพาะ คือที่ขอบกระจกที่ใช้วางเอกสารของเครื่องรุ่นนี้ จะมีขอบที่เอียงให้รองรับกับสันหนังสือได้ ทำให้เวลาสแกนหนังสือจะไม่เกิดเงาดำขึ้นบริเวณสันด้านในของหนังสือ และยังสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องกดสันหนังสือให้แนบกับกระจกเหมือนเครื่องสแกนชนิด Flatbed ทั่วๆไป  ได้นำส่งให้กับ บริษัท กันตารัติ กรุ๊ป จำกัด ด้วยบริการของ ลาลามูฟ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณให้ความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของเราไว้Read More…