Tag Archives: News

09Nov/21

ข่าว: Avision AD230U นำส่ง และติดตั้งให้กับ บ. Chawawa

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน ขนาด A4 ความเร็วสูงชนิด ADF Avision รุ่น AD230U ตัวเครื่องสามารถสแกนได้ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 80 ภาพต่อนาที บนความละเอียด 200 จุดต่อนิ้ว ทั้งโหมดขาว-ดำ เฉดเทา และ สี ได้นำส่งให้กับ “บริษัท ชาวาว่า จํากัด” พร้อมอบรมการใช้งานเครื่องสแกนเอกสารเพื่อแปลงเป็นให้เป็นไฟล์ PDF และนำเข้าสู่โซลูชั่นRead More…

03Nov/21

ข่าว: เครื่อง IQ Quattro X 4450 จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – 44 นิ้ว ซึ่งเป็นเครื่องของ Contex รุ่น IQ Quattro X 4450  พร้อมขาตั้งตรงรุ่น จำนวน 1 เครื่อง ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบคุณRead More…

15Sep/21

ข่าว: Avision รุ่น AD125 และ AD240U นำส่งแล้ว รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF  ของ Avision รุ่น AD125 และ รุ่น AD240U ได้นำส่ง ติดตั้ง พร้อมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

10Sep/21

ข่าว: Avision รุ่น AD120 จำนวน 25 เครื่อง นำส่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

วันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF และ Flatbed ของ Avision รุ่น AD120 จำนวน 25 เครื่องได้นำส่งแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

23Aug/21

ข่าว: Contex IQ Quattro X 4450 ScanStation Pro นำส่งให้กับสำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง 44 นิ้ว แบรนด์ Contex รุ่น IQ Quattro X 4450 ScanStation Pro  ได้ถูกนำส่ง ติดตั้ง พร้อมทำการตรวจรับจากกรรมการ  “สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้ ” อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้  ซึ่งก็ตรวจสเป็คผ่านครบทุกข้อตามที่กำหนดไว้ใน TOR  ทางบริษัทเอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท 10Soft  จำกัด คู่ค้าใจดีRead More…