Tag Archives: Mobile

05Mar/18

Shoot Holic : Vertical shooting platform

เครื่องสแกนเอกสารที่มีโครงสร้างเครื่องวางแบบแนวตั้ง และฉาย/จับภาพจากชุดกล้องด้านบนตัวเครื่องสแกน สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ให้คุณภาพไฟล์ผลลัพธ์ หรือ เอกสารภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยความละเอียดที่ชุดกล้องของเครื่องสแกนตัวนี้สามารถทำได้ถึง 500 ล้านพิกเซล ตัวเครื่องไม่มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยน ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟต่อให้กับเครื่องแสกน เพราะได้พลังงาน และสั่งการจากการต่อด้วยสาย USB 2.0 แล้ว

09Feb/18

Avision: AD215L

AD215L  โซลูชั่นเคลื่อนที่เพื่องานสแกนชุดเอกสาร      ด้วยตัวเครื่องกว้าง 11.8นิ้ว และน้ำหนักเพียง 1.4 กิโลกรัม เครื่องสแกนเอกสารชนิดพกพา Avision ตระกูล AD215 ที่มีชุดดึงกระดาษอัตโนมัติติดตั้งมากับเครื่อง พร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัย สามารถสแกนบัตรแข็งได้ทั้งจากหน้าเครื่อง และด้านหลังเครื่อง สะดวกต่อการพกพานำเครื่องสแกนติดตัวคุณไปในทุกสถานที่ ถึงแม้ เครื่อง AD215 จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพในการสแกนงานปริมาณมากลงไปได้เลย   Brochure AD215 Series

10Mar/14

ABBYY Mobile Imaging SDK

  ABBYY Mobile Imaging SDK ภาพรวม ABBYY Mobile Imaging SDK เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดที่ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปภาพที่ถ่ายจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต เป็นต้น ว่าเอกสารภาพนั้นๆมีความเหมาะสม หรือ ชัดเพียงพอก่อนที่จะนำไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ “รู้จำจับข้อมูล” หรือว่า ควรจะต้องถ่ายภาพเอกสารที่ต้องการรู้จำข้อมูลใหม่อีกครั้ง ในชุดพัฒนานี้ยังมีคุณสมบัติที่ให้นักพัฒนาทำการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร โดยที่ผู้ทำงานจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าต่างๆ ได้ทันที ชุดพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เอกสารภาพตัวนี้ของ ABBYY รองรับสองแพลตฟอร์มใหญ่ที่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน คือ Apple iOS และRead More…

23Apr/13

ABBYY Mobile OCR Engine

ชุดพัฒนาเพื่องานจับข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา เป็นชุดที่บรรจุองค์ประกอบของซอฟต์แวร์เพื่องาน “รู้จำข้อมูล หรือ OCR” ที่ยอมให้นักพัฒนาระบบที่ทำงานอยู่บนแฟลตฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น IOS, Android, MacOs และ Windows สามารถเอาไปใช้งาน หรือพัฒนาร่วมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆ ที่ตนเองไม่ถนัด ไฟล์เอกสารรูปภาพ ที่ผ่านองค์ประกอบซอฟต์แวร์ตัวนี้ จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์ที่สามารถจัดการต่อได้ และสามารถสืบค้นข้อความได้ เพิ่มพลังให้กับโปรแกรมของท่าน ด้วยคุณสมบัติด้าน OCR ส่งข้อมูลบนนามบัตร เข้าสู่สมุดที่อยู่บนอุปกรณ์พกพา จับคำหรือประโยคข้อความ และส่งข้อมูลได้ทันที ขณะเดินทาง ได้รับข้อมูลที่จำเป็นๆ ด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถด้านการอ่านข้อมูลบาร์โค้ด อ่านข้อความจากข้อมูลต้นทางที่มีความแตกต่างของภาษา ได้หลากหลายภาษาRead More…