Tag Archives: MICR

26Sep/12

ABBYY FlexiCapture V10

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYYRead More…