Tag Archives: M3000 PRO

05Jul/21

รุ่นต่างๆของเครื่องสแกน Czur แตกต่างกันอย่างไร

แสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องสแกนหนังสือ Czur รุ่น M3000 PRO, ET 16 +, ET 18 PRO, Aura Pro, Shine 500 Pro,     Shine 800 Pro, Shine 800 A3 Pro และ Shine Ultra ได้ถูกรวบรวมไว้ที่เพจนี้แล้วครับผม