Tag Archives: Large Format Scanner

08Aug/16

รุ่นของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Contex กับปี 2016 นี้

CONTEX SD ONE+ เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 24 และ 36 นิ้ว -> ราคาประหยัด เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ รองรับการสแกนเอกสารขนาด A1 หรือ 24 นิ้ว ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุด 600 dpi ความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A1 แบบสี และขาวดำ ได้ 8 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 150 dpi เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CIS สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface)Read More…

27Jul/16

ข่าว: เครื่อง SD36 MFP2GO นำส่งและติดตั้งที่ “กรมโยธาธิการและผังเมือง” แล้ว

เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้าง 36 นิ้ว หรือ ขนาด A0 ที่มีความสามารถสแกนเอกสาร ขนาดตั้งแต่ A4 ไปจนถึง A0 และส่งไฟล์ภาพผลลัพธ์ผ่านระบบเครือข่าย (Gigabit Lan) เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน หรือ ผ่านระบบอีเมล์ คือ รุ่น Contex SD36 MFP2GO ได้ นำส่ง และติดตั้งแล้วที่ “กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนน พระราม 6” เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคมRead More…