Tag Archives: FindFace Enterprise Server SDK 2.0

20Apr/18

แนะนำผลิตภัณฑ์ : FindFace Enterprise Server SDK 2.0

FindFace Enterprise Server SDK 2.0      เป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า, การตรวจสอบและระบุตัวตน รวมถึงการตรวจหาอายุ, เพศ และอารมณ์ ซึ่งประมวผลด้วยอัตราความแม่นยำสูงที่สุดในนวัตกรรมประเภทนี้ โดยการประมวลผลดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีของ FindFace สร้างมาเพื่อให้สามารถค้นหารูปภาพใบหน้านับพันล้านภาพได้ภายในเสี้ยววินาที เพราะเราเข้าใจดีว่าความรวดเร็วนั้นมีความสำคัญพอๆกับความถูกต้อง      FindFace Enterprise Server SDK 2.0 ประมวลผลภาพถ่าย และวิดีโอสตรีมของใบหน้า โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับวิดีโอแบบใหม่ของตัวเอง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้งานข้ามแพลตฟอร์มผ่านการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ REST API ดังนั้นแอปพลิเคชั่นต่างๆจึงสามารถเรียกใช้ได้จากเว็บ, เดสก์ท็อป หรือมือถือ

23Nov/17

FindFace Enterprise Server SDK 2.0

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ FindFace Enterprise Server รุ่น 2.0 สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นงาน วิเคราะห์ลูกค้า, การตรวจสอบ, การป้องกันการหลอกลวง, การต้อนรับ และการควบคุมการเข้าถึง มันสามารถนำไปติดตั้งใช้งานจริงได้ในภาคธุรกิจ การเงินการธนาคาร, ค้าปลีกทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่, กลุ่มธุรกิจบันเทิง, การกีฬา, การจัดการงานนิทรรศการ การแสดง, ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย, การตรวจสอบความผลอดภัยสาธารณะ, หน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ และอีกมากมาย. เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าอันยอดเยี่ยมจาก FindFace หยิบยื่นความสามารถอันหลากหลายที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้ในวงกว้าง ประกอบด้วย การตรวจจับใบหน้า, การตรวจสอบ, การระบุตัวตนRead More…