Tag Archives: Epson Moverio BT-300

20Nov/18

ข่าว: แว่นตาอัจฉริยะ Epson BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บ. FACOM-KD (Thailand)

แว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บริษัท FACOM-KD (Thailand) ผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุมต่าง ๆ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นี้แล้ว

06Dec/17

Moverio BT-300 Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-300 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)