Tag Archives: Episode

14Sep/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 10.3

Episode ที่สิบจุดสาม ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 3

09Sep/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 10.2

Episode ที่สิบจุดสอง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 2

06Sep/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 10.1

Episode ที่สิบจุดหนึ่ง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 1

30Aug/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 3.1

Episode ที่สามจุดหนึ่ง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture รุ่น Standalone

28Aug/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 9

Episode ที่เก้า ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture  ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการอธิบายตัวเลือกใน Image Import Profile และ การแก้ไขเมื่อ Template ไม่ตรงกับไฟล์ภาพต้นฉบับ