Tag Archives: ระบบจัดการเอกสาร

20Nov/12

Feature of Week – Generate File Cabinet Structures as you desired

เชื่อได้ว่าจะต้องเคยมีคำถามถามขึ้นมาเกี่ยวกับ ความต้องการทราบถึงโครงสร้างของระบบจัดเก็บเอกสารว่า ในแต่ละตู้เอกสารมีการสร้างลิ้นชัก โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยไว้เป็นอย่างไร การตรวจสอบข้อมูลลักษณะนี้ มักจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบงานเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปสืบค้น หรือสร้างผลลัพธ์ข้อมูลออกมาให้กับผู้ที่ร้องขอ ได้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ดูแลระบบ เกิดไม่ว่างหรือ มีภาระที่สำคัญกว่า (ซึ่งก็มักจะมีเรื่องที่สำคัญๆต้องทำเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเสมอ ) ดังนั้นระบบ DocnFlow จึงได้มีคำสั่งเพื่อการเรียกดูข้อมูลสรุปโครงสร้างของตู้เอกสารไว้ให้ใช้งานได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง เพียงแค่ผู้ดูแลระบบจ่ายสิทธิในการใช้งานคำสั่ง Cabinet Properties ให้แก่ผู้ใช้งาน เมื่อความต้องการสร้างข้อมูลสรุปเกิดขึ้น ผู้ใช้งานดังกล่าวก็เพียงเลือกที่ตู้เอกสาร และคลิ้กเม้าส์ขวาเพื่อเรียกเมนูคำสั่ง Properties จากนั้นระบบ DocnFlow ก็จะทำการรวบรวมข้อมูลของ ลิ้นชัก โฟลเดอร์ และ โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายในตู้เอกสารดังกล่าวRead More…

25Oct/12

Feature of Week – Zone OCR

การแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดพื้นที่ (Zone OCR) ในระบบจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนของการนำข้อมูลเข้าระบบ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และค่อนข้างจะใช้เวลามากในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพราะต้องมีการป้อน “ชุดคำค้น” ให้กับรายการข้อมูลที่ต้องการเก็บ ในลักษณะ 1 ต่อ 1 ทุกๆครั้งไป และส่วนใหญ่การกำหนดชุดคำค้น จะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปที่กรอบรับข้อมูลในระบบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังคน และ เวลาเป็นอย่างมาก สำหรับขั้นตอนนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความเร็วในการป้อนข้อมูลคำค้น ให้กับผู้นำข้อมูลเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร โปรแกรม DocnFlow รุ่น Standard จะมีคุณสมบัติหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำข้อมูลเข้าระบบได้รับความสะดวกในการทำงานมากขึ้น นั้นก็คือ คุณสมบัติการแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดบริเวณRead More…

24Oct/12

ปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ

สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ไตรมาศสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทั้งกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และลูกค้าขั้นสุดท้าย ที่มีความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น เครื่องสแกนเนอร์ตั้งโต๊ะ ไปจนถึงเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้างพิเศษ และ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษกันสั้นๆว่า OCR”  ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่จำหน่ายโดย บ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็คือ การทำ THAI-OCR ได้นั่นเอง เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตลาดสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบRead More…

26Sep/12

DocnFlow Server Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ รองรับกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน  โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XMLRead More…

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์   คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ WindowsRead More…