Tag Archives: ระบบจัดการเอกสาร

28Feb/19

Dokmee DMS: Features Comparison

ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถของซอฟต์แวร์ Dokmee Document Management System ที่มีให้ใช้งานในแต่ละรุ่น ท่านสามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการใช้งานระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02-040-9900-1 ต่อ 225

23Jun/14

DocnFlow V2.0 Standard Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ (Image File) และ ข้อมูลไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Office&PDF) แบบรวมศูนย์ รองรับการจัดเก็บไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่นRead More…

26Apr/13

DocnFlow Key Features

 ความสามารถ/คุณสมบัติที่น่าสนใจ ใน DocnFlow™ 2.0      ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow เวอร์ชั่น 2.0 จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อช่วยคุณในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บริหารดูแลงานต่างๆของคุณบนแนวทางใหม่ๆ สำหรับเอกสารแนะนคุณสมบัติฉบับนี้จะเป็นการเกริ่นถึงภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ ทั้งเก่า และที่ถูกัฒนาขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่น 2.0 ของซอฟต์แวร์ระบบที่ชื่อ DocnFlow เชื่อมต่อกับ LDAP      ระบบ DocnFlow สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องผู้ให้บริการ LDAP เพื่อที่จะเพิ่มรายชื่อ หรือ กลุ่มที่ปรากฎภายใน LDAPRead More…