Tag Archives: CZUR M3000 Pro

07Nov/19

ข่าว: เครื่องสแกนหนังสือ CZUR M3000 PRO ติดตั้งใช้งานแล้วที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หลังจากวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ได้ติดตั้งเครื่อง Czur รุ่น M3000 Pro ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของเรา ก็ได้ทำการติดตั้ง และ แนะนำการใช้งานเครื่องสแกน Czur M3000 PRO อีกเครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต้องขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ ในสินค้าและงานบริการของบ.Read More…

06Nov/19

ข่าว: เครื่องสแกนหนังสือ CZUR M3000 PRO ตัว TOP สุดของรุ่น ติดตั้งใช้งานแล้วที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เครื่องสแกนหนังสือที่มีฐานทรงวี ความละเอียดในการสแกนที่ 20 เมกะพิกเซล ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และเป็นเครื่องถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ คือ เครื่องสแกนจาก CZUR รุ่น M3000 PRO ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ที่ได้ให้ความสนใจเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ และได้ดำเนินเรื่องการจัดหาตั้งแต่ปลายปีRead More…

25Jun/19

ข่าว: เครื่องสแกนหนังสือ CZUR M3000 PRO ตัว TOP สุดของรุ่น ติดตั้งใช้งานแล้วที่ ห้องสมุดโรงเรียนายเรือ จ. สมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เครื่องสแกนหนังสือที่มีฐานทรงวี ความละเอียดในการสแกนที่ 20 เมกะพิกเซล ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และเป็นเครื่องถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ คือ เครื่องสแกนจาก CZUR รุ่น M3000 PRO ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องสมุดโรงเรียนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนายเรือ ที่ได้มาเยี่ยมชมบูธของเราภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018Read More…

22Feb/19

The Lighting Studio Box worked with Czur Overhead Book Scanner

เป็นกล่องอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสว่างระหว่างการสแกนหนังสือ ให้กับเครื่องสแกนหนังสือ CZUR ซึ่งใช้ได้กับรุ่น ET 16 Plus และ M3000 PRO ตัวกล่องทำจากวัสดุที่เป็นผ้าไนลอน มีแถบตีนตุ๊กแก (หรือ Velcro Tape) ติดตรงขอบทุกด้าน ทำให้การประกอบ และการรื้อเก็บ เจ้ากล่องนี้ทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว พกพาไปไหนมาไหนสะดวกมาก กำลังไฟที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 60 วัตต์ ความสว่างที่ชุดหลอดที่เป็น LED ติดตั้งมาให้ 2 ก้าน บริเวณภายในด้านบนของกล่อง ให้กำลังไฟได้ถึง 1690 ลูเมนRead More…

24Jan/19

ข่าว: แนะนำเครื่องสแกนหนังสือ Czur ให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโครงการสำหรับปี 2562 นี้

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ทางบ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้รับความกรุณาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนามบินน้ำ ให้เข้าไปสาธิตการทำงานของเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur รุ่น M3000 Pro เพื่อที่จะใช้สแกนภาพในหนังสือ, เอกสาร และนิตยาสารต่าง ๆ ทั้งไทย และต่างประเทศ โดยจะนำไฟล์ภาพเก็บเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นกัน โดยรวมแล้วเครื่องสแกนเนอร์ Czur สามารถตอบโจทย์งานสแกนของทางกรมได้ แต่ติดเพียงเรื่องเดียวคือ ขนาดของหนังสือ จะมีความกว้างเกินกว่า A3 ซึ่ง CzurRead More…