Tag Archives: ระบบจัดการงานธุรกิจ

24Oct/12

ปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ

สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ไตรมาศสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทั้งกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และลูกค้าขั้นสุดท้าย ที่มีความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น เครื่องสแกนเนอร์ตั้งโต๊ะ ไปจนถึงเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้างพิเศษ และ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษกันสั้นๆว่า OCR”  ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่จำหน่ายโดย บ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็คือ การทำ THAI-OCR ได้นั่นเอง เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตลาดสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบRead More…

26Sep/12

Ultimus BPM Suite

นิยามของ “การจัดกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process Management” คือ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งระบบปัจจุบันเป็นระบบที่แยกออกจากกันเป็น Silo การที่จะใช้งาน รวมกันค่อนข้างยากจึงมีแนวคิดในการ Integrate และปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงต้องทำการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ซึ่งเกิดแนวคิดในการ share service กันเพื่อให้แต่ละ Business สามารถใช้งาน service ที่ต้องการรวมกันได้ SOA จึงเป็นแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบ Silo มาเป็น SOA ซึ่ง Technology ที่มาตอบโจทย์ในการ Implement แนวคิดนี้คือ Web Service เนื่องจากไม่ขึ้นกับ Platform และสะดวกในการเรียกใช้งาน (Service)Read More…