Tag Archives: Barcode

23Apr/13

ABBYY Mobile OCR Engine

ชุดพัฒนาเพื่องานจับข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา เป็นชุดที่บรรจุองค์ประกอบของซอฟต์แวร์เพื่องาน “รู้จำข้อมูล หรือ OCR” ที่ยอมให้นักพัฒนาระบบที่ทำงานอยู่บนแฟลตฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น IOS, Android, MacOs และ Windows สามารถเอาไปใช้งาน หรือพัฒนาร่วมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆ ที่ตนเองไม่ถนัด ไฟล์เอกสารรูปภาพ ที่ผ่านองค์ประกอบซอฟต์แวร์ตัวนี้ จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์ที่สามารถจัดการต่อได้ และสามารถสืบค้นข้อความได้ เพิ่มพลังให้กับโปรแกรมของท่าน ด้วยคุณสมบัติด้าน OCR ส่งข้อมูลบนนามบัตร เข้าสู่สมุดที่อยู่บนอุปกรณ์พกพา จับคำหรือประโยคข้อความ และส่งข้อมูลได้ทันที ขณะเดินทาง ได้รับข้อมูลที่จำเป็นๆ ด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถด้านการอ่านข้อมูลบาร์โค้ด อ่านข้อความจากข้อมูลต้นทางที่มีความแตกต่างของภาษา ได้หลากหลายภาษาRead More…