Tag Archives: Avision Scanners

11Feb/19

ข่าว: เครื่องสแกนเอกสาร Avision กับ 3รุ่น 3 โครงการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงราคาประหยัด 3 รุ่น จากแบรนด์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 5 เครื่องนำส่งให้กับบ.สหธุรกิจ, รุ่น AV176U จำนวน 4 เครื่อง นำส่งให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ รุ่น AD250F ที่เป็นทั้ง ADF+Flatbed จำนวน 2 เครื่องส่งให้กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัดRead More…