Tag Archives: Avision AD240U

15Sep/21

ข่าว: Avision รุ่น AD125 และ AD240U นำส่งแล้ว รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF  ของ Avision รุ่น AD125 และ รุ่น AD240U ได้นำส่ง ติดตั้ง พร้อมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

12Jun/20

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD240U จำนวน 18 เครื่องติดตั้งแล้วที่กรมพลศึกษา

วันอังคารที่ 9 และ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ของ Avision รุ่น AD240U จำนวน 18 เครื่องได้ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของ กรมพลศึกษา (department of physical education) แล้ว ทั้งที่สำนักงานปทุมวัน และ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 บ.Read More…

27May/20

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD240U จำนวน 18 เครื่องส่งมอบให้กับ กรมพลศึกษา

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ชนิด ADF ของ Avision รุ่น AD240U สแกนได้เร็วถึง 40 แผ่นต่อนาที/80หน้าต่อนาที ทั้งโหมดสแกนสี, เฉดเทา และขาว-ดำ จำนวน 18 เครื่อง ได้ทำการส่งมอบ และตรวจรับ โดยคณะกรรมการของ กรมพลศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ. เอ็นทูเอ็นฯของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้กรมฯสำหรับโครงการในปีต่อๆไปอีกนะครับ

20Jan/20

Avision: AD240U

สแกนเร็ว, เอกสารกว้างกว่า A4 , ชุดดึงกระดาษแม่นยำ       เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD240U เป็นเครื่องที่สแกนได้ 40 แผ่นต่อนาที สแกนได้สองหน้าพร้อมๆกัน  เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความเร็ว และจับจองเป็นเจ้าของได้สำหรับธุรกิจที่มีงานเกี่ยวกับ การสแกนบัตรพลาสติกแข็ง นามบัตร เอกสารสำนักงาน หรือ เอกสารจำพวกการ์ดแข็งต่างๆก็สามารถสแกนได้หากจำเป็น การผนวกรวมกับด้านเทคโนโลยีการดึงกระดาษขั้นสูง กับ ลูกล้อแบบหมุนย้อนกลับ ทำให้เครื่อง AD240U นี้ เกิดความสมดุลกันระหว่างความเร็วในการสแกน และความน่าเชื่อของงานสแกนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ หรือสภาพการทำงานกับเอกสารใดๆก็ตามRead More…

07Jan/20

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD240U จำนวน 10 เครื่องส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ของ Avision รุ่น AD240U จำนวน 10 เครื่องได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง พร้อมนำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (Department of Employment)  ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า  บ.Read More…