Tag Archives: Avision AD230

13Sep/19

Avision AD230: ผ่านข้อกำหนดเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (ICT Spec)

Avision AD230  เป็นเครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600×600 dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง1Read More…

12Dec/18

ข่าว: เครื่องสแกน Avision AD230 ที่ตรงตามข้อกำหนด ICT แบบที่ 2 นำส่งให้ บ. สุธาสิน จำนวน 18 เครื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เครื่องสแกนเอกสารชนิด ADF หรือ Automatic Document Feeder แบรนด์ Avision รุ่น AD230 ที่ผ่านข้อคุณสมบัติของ ICT แบบที่ 2 ได้นำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำนวนทั้งสิน 18 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปส่ง และติดตั้งใช้งานจริง ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในลำดับถัดไป ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…