Tag Archives: Avision AD130

21May/21

ข่าว: เครื่องสแกนเอกสารนะ ไม่ใช่ขนมหวาน เจ้ามด!

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น ทางหน่วยทีมให้บริการของเราก็สามารถจัดการให้เครื่องสแกนเนอร์กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ อย่างกรณีนี้ ที่ ศาลอุธรณ์เชียงใหม่ เครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 2 เครื่องนี้ที่อยู่ๆ มดก็ไปทำรังภายในเครื่องสแกนเนอร์ ทำให้เครื่องไม่สามารถเปิดติดได้ ทั้ง 2 เครื่อง และ คราบที่เกิดขึ้นจากรังมด ก็ส่งผลให้ชุดทำภาพเกิดความสกปรก ทีมให้บริการของเราจึงต้องรื้อส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องสแกนเนอร์ออก และค่อยเช็ดทำความสะอาดไปทีละส่วนทีละส่วน จนใหม่ สะอาดกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้ง

26Aug/20

ข่าว: Avision AD130 อีก 1,125 เครื่อง ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของศาลยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันทำการทดสอบเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการของศาลยุติธรรม ได้สุ่มเครื่องสแกน 10% จากทั้งหมด 1,125 เครื่อง (เป็นโครงการจัดซื้อเฟสที่Read More…

25Aug/20

ข่าว: ส่งเครื่อง Avision AD130 เพื่องาน DOA ในโครงการของ ศาลยุติธรรม เฟส 2

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD130 จำนวน 15 เครื่อง นำส่งเข้าคลังของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อไว้ใช้ในงาน DOA ของเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 1125 ตัว ของโครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารของศาลยุติธรรม เฟส 2 โดยจะมีการตรวจรับสินค้าในวันพุธที่ 26 สิงหาคม นี้

20Aug/20

ข่าว: เครื่อง Avision AD130 1,125 เครื่อง เดินทางมาถึงคลังสินค้าในไทยแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้เดินทางไปที่คลังสินค้าของ SYNNEX (Thailand) PCL. ซึ่งตั้งอยู่ย่านสุคนธสวัสดิ์ เพื่อนำเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน และมีความเร็วในการสแกนเอกสาร A4 ที่ความละเอียด 200 จุดต่อนิ้วได้ ถึง 40 แผ่นต่อนาที และRead More…

04Aug/20

ข่าว: อบรมข้อมูลทางเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป

วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 พร้อมกับแนะนำวิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1763 เครื่อง ที่พึ่งได้ส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมครบเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…