Tag Archives: Avision AD125

24Apr/19

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 14 เครื่องส่งให้กับ บ. 10Soft เรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ของ Avision รุ่น AD125 จำนวน 14 เครื่องได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ บ. 10Soft ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า  10Soft  ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์Read More…