Tag Archives: Avision AD125

09Sep/19

Avision AD125: ผ่านข้อกำหนดเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (ICT Spec)

Avision AD125  เป็นเครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600×600 dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง1Read More…

25Jul/19

ข่าว: นำส่งเครื่อง Avision AD125 และ AV176U ให้กับบ. B Circle Co., Ltd.

นอกจากจะสามารถจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ยังช่วยผลักดันเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน แบรนด์ Avision ให้กับทางเราด้วย ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท B Circle  บ. คู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งด้านงานขาย และงานบริการ ไม่ว่าจะทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ได้นำเครื่องสแกนเอกสารแบรนด์  Avision เข้าเสนอให้กับโครงการในหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นเครื่องรุ่น AV176U จำนวน 2 เครื่อง และ รุ่น AD125 จำนวน 11 เครื่อง ไว้Read More…

24Apr/19

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 14 เครื่องส่งให้กับ บ. 10Soft เรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ของ Avision รุ่น AD125 จำนวน 14 เครื่องได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ บ. 10Soft ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า  10Soft  ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์Read More…