Tag Archives: ABBYY FlexiCapture

26Oct/20
N2NSP_News_20201022_NTL_FC_KT_001

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 -22 ตุลาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด หรือ NTL จำนวนประมาณ 5 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document Template ใช้งาน และ พัฒนาระบบงานอัจฉริยะจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบได้เองRead More…

28Sep/20

ข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ บ. G-Able

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปที่  บ. จี เอเบิล เพื่อเปิดหลักสูตร อบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็นRead More…

28Aug/20

ข่าว: ABBYY FlexiCapture สร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆของ PTT Digital

สำหรับโครงการนี้ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ รองรับ และ จัดการกับฟอร์มเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบมีโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้างตายตัว ที่เข้ามายัง บริษัท พี ที ที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัดRead More…

12Mar/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document TemplateRead More…

26Feb/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท PTTEP

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…