Tag Archives: ABBYY FlexiCapture

10Dec/18

ข่าว: ABBYY FlexiCapture และ Avision AN240 ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วที่ PTTGC!

ในที่สุด ระบบงานเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อจับข้อมูลที่สนใจภายในฟอร์มเอกสาร ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยได้ด้วย (Thai-OCR) ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซอฟต์แวร์ของ ABBYY FlexiCapture และ เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอม ก็สามารถสแกนงานและส่งไฟล์ภาพไปที่โฟลเดอร์เครือข่ายได้ทันที ก็จะเป็นเครื่อง Avision AN240 ทั้งสองส่วนนี้ได้ติดตั้ง พัฒนา และวางโครงสร้างกระบวนการไหลของงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

04Dec/18

ABBYY กับ Robotic Process Automation (RPA)

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ ภาคองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน   มันจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานไปตามกรอบคำสั่ง อันสอดคล้องกับชนิดงานต่างๆที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาใช้งานอยู่แล้วในองค์กรธุรกิจ คล้ายกับมุนษย์ที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ ส่งผลลัพธ์ไปยังระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ภายในระยะเวลาอันสั้น

02Nov/18

ข่าว: Avision AN240 และ ABBYY FlexiCapture ติดตั้งใช้งานแล้วที่บ. Thai ORIX Leasing

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 ชนิดเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย Avision รุ่น AN240 และซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารสำนักงานอัจฉริยะ ที่รองรับการทำ THAI OCR โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ได้ติดตั้ง และ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บ. Thai ORIX Leasing เป็นที่เรียบร้อย และในอนาคตอันใกล้เครื่องสแกน Avision AN240 อีกหลายเครื่องจะถูกนำมาใช้งานภายใน บ. ThaiRead More…

16Jul/18

ข่าว: จบสมบูรณ์ กับ หลักสูตรอบกรมการใช้งาน ABBYY FlexiCapture Engine ขั้นสูง

เสร็จสมบูรณ์ เต็มอิ่มกับ 5 วันสำหรับการอบรมการใช้งานโซลูชั่นของซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ทั้งในส่วนของการออกแบบเอกสารแม่แบบ หรือ Document Definition และ การเรียนรู้ เข้าถึงการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆที่มีมาให้มาชุดพัฒนา หรือ Engine/SDK ของ ABBYY FlexiCapture โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารนานาๆประเภทได้อย่างแม่นยำ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ณ สำนักงานของ บริษัท ฮิตาชิRead More…