Tag Archives: ABBYY FlexiCapture

10Jul/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านสารสนเทศของบริษัท ฟอลคอนประกันภัยRead More…

28Jun/19

ข่าว: ผ่านพ้นไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture

ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ร่วมกับ บ. ABBYY เจ้าของซอฟต์แวร์ชาญฉลาดเพื่อจัดการกับฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบ โครงสร้าง ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ABBYY FlexiCapture โดยได้เปิดคอร์สอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ณ NOVOTAL BANGKOK HOTEL SUKHUMVIT (Ploenchit) ให้กับ บ. คู่ค้า ที่มีความสนใจจะนำซอฟต์แวร์ ABBYYRead More…

10Dec/18

ข่าว: ABBYY FlexiCapture และ Avision AN240 ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วที่ PTTGC!

ในที่สุด ระบบงานเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อจับข้อมูลที่สนใจภายในฟอร์มเอกสาร ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยได้ด้วย (Thai-OCR) ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซอฟต์แวร์ของ ABBYY FlexiCapture และ เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอม ก็สามารถสแกนงานและส่งไฟล์ภาพไปที่โฟลเดอร์เครือข่ายได้ทันที ก็จะเป็นเครื่อง Avision AN240 ทั้งสองส่วนนี้ได้ติดตั้ง พัฒนา และวางโครงสร้างกระบวนการไหลของงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

04Dec/18

ABBYY กับ Robotic Process Automation (RPA)

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ ภาคองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน   มันจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานไปตามกรอบคำสั่ง อันสอดคล้องกับชนิดงานต่างๆที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาใช้งานอยู่แล้วในองค์กรธุรกิจ คล้ายกับมุนษย์ที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ ส่งผลลัพธ์ไปยังระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ภายในระยะเวลาอันสั้น