Tag Archives: ABBYY FlexiCapture

28Jan/20

ABBYY FlexiCapture

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture คือ โซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถขยายความสามารถของการประมวลผลเอกสาร และ การทำงานเพื่อจับข้อมูลบนเอกสารภาพ ก็มีความชาญฉลาดด้านการแยกชุดเอกสาร หรือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญออกมาได้จากทั้งเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือ เอกสารในรูปแบบของอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆขององค์กรก็ได้เช่นกัน  ABBYY FlexiCapture Brochure

23Jan/20

RPA: ทำไมต้องใช้ ABBYY FlexiCapture

เมื่อโซลูชั่นงาน RPA ต้องทำงานกับไฟล์เอกสารภาพ, ABBYY FlexiCapture จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ทำไม RPA ถึงต้องเอางาน OCR เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของตนเองด้วย ก่อนที่เราจะไปอธิบายถึงความจำเป็นในการใช้งาน เรามาทำความเข้าใจกับคำสองคำนี้ก่อน คือ RPA กับ OCR

11Nov/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคาร พรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมเร่งด่วนในเวลา 3 วัน สำหรับ ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ DCSRead More…

27Oct/19

ข่าว: อบรมการพัฒนาใช้งาน ABBYY FlexiCapture ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ บ.ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

ในวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด โดยคุณ คุณ นรากร พูลภูงา ได้เดินทางไป บ. ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด เพื่ออบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็น V12 Release 2  เป็นที่เรียบร้อยแล้วRead More…

25Oct/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ExxonMobil

จบไปอีกหนึ่งคอร์สเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ExxonMobil เพื่อให้สามารถออกแบบRead More…