Tag Archives: ABBYY FlexiCapture

28Aug/20

ข่าว: ABBYY FlexiCapture สร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆของ PTT Digital

สำหรับโครงการนี้ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ รองรับ และ จัดการกับฟอร์มเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบมีโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้างตายตัว ที่เข้ามายัง บริษัท พี ที ที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัดRead More…

12Mar/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document TemplateRead More…

26Feb/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท PTTEP

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

20Feb/20

ABBYY FlexiCapture SDK

FlexiCapture SDK คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine/SDK ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือ การบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย ก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย   ABBYY FlexiCapture SDK Brochure

28Jan/20

ABBYY FlexiCapture

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture คือ โซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถขยายความสามารถของการประมวลผลเอกสาร และ การทำงานเพื่อจับข้อมูลบนเอกสารภาพ ก็มีความชาญฉลาดด้านการแยกชุดเอกสาร หรือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญออกมาได้จากทั้งเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือ เอกสารในรูปแบบของอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆขององค์กรก็ได้เช่นกัน  ABBYY FlexiCapture Brochure