Tag Archives: 10 Top RPA

13Jan/20

RPA: 50 RPAs for Y2020

52 รายชื่อซอฟต์แวร์ยอดนิยมเพื่องาน RPA สำหรับปี 2020 ก่อนที่เราจะไปดูรายนามของซอฟต์แวร์เพื่องาน RPA ซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายทั่วโลก แต่เรานำมานำเสนอไว้เพียง 52 ค่าย เรามาดู คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องมือ RPA ก่อนดีกว่า เพราะเครื่องมือ RPA ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเฉพาะ ภายในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องมือจากค่ายต่าง ๆที่ตะเตรียมไว้ให้ด้วย