Tag Archives: เครื่องสแกนหนังสือ

11Dec/19

Joy-BookScan V160 เครื่องสแกนหนังสือไม่ต้องต่อกับเครื่องคอมฯ

Joy-BookScan V160 เครื่องสแกนหนังสือชนิดถ่ายภาพจากด้านบน หรือ Overhead Book Scanner ที่รองรับหนังสือเปิดกว้างสุดที่ขนาด A3 สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะในเครื่องมีระบบปฏิบัติงานติดตั้งมาให้ ภาพที่สแกนจะถูกส่งไปยังช่อง SD Card ซึ่งรอบรับความจุการอ่าน-เขียนข้อมูลได้ถึง 32 GB เลยทีเดียว  Joy-BookScan V160 Brochure

02Dec/19

Zeutschel OS 12002 V (>A2,V-Shape)

  Zeutschel OS 12002 V เครื่องสแกนประสิทธิภาพสูง สำหรับหนังสือที่มีมูลค่ายิ่ง ข้อดีของเครื่องสแกน Zeutschel มุมเปิดกว้างสูงสุดได้ถึง 90 องศา โหมดทำงานอัตโนมัติ: กำหนดตำแหน่งหนังสืออย่างอัตโนมัติ, เปิดแผ่นกระจก และลดระดับของแผ่นรองรับหนังสือหลังจากการสแกนได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้สะดวกในการเปิดหน้าถัดไป, สแกนหนังสือได้อัตโนมัติ, ดันหนังสือขึ้นชิดกระจกอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ สามารถปรับได้ 5 ขั้นตอนต่อเนื่องเพื่อป้องกันเอกสาร สแกนหนังสืออย่างทะนุถนอม มีการจัดการประมวลผลหน้าเอกหนังสือคู่ ทำงานได้ทั้งแบบ ใช้กระจกทรงวี และไม่ต้องการใช้งานกระจก ผลผลิตต่องานสแกนสูง ให้ไฟล์สแกนผลลัพธ์ดีที่สุด โดยที่ไม่ต้องไปปรับภาพเพิ่มเติมภายหลัง ซอฟต์แวร์Read More…

29Nov/19

Zeutschel OS 12002 Advanced Plus (>A2)

Zeutschel OS 12002 Advanced Plus การแปลงเป็นดิจิตอลไฟล์ที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริง ข้อดีของเครื่องสแกน Zeutschel โหมดทำงานอัตโนมัติ: กำหนดตำแหน่งหนังสืออย่างอัตโนมัติ, เปิดแผ่นกระจก และลดระดับของแผ่นรองรับหนังสือหลังจากการสแกนได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้สะดวกในการเปิดหน้าถัดไป, สแกนหนังสือได้อัตโนมัติ, ดันหนังสือขึ้นชิดกระจกอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ สามารถปรับได้ 5 ขั้นตอนต่อเนื่องเพื่อป้องกันเอกสาร เปลรองหนังสือพร้อมกระจกเปิดขึ้น 90 องศา, จะเปิดกระจกขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสแกนงานเสร็จ รับแสงน้อยได้ (จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อสแกนเท่านั้น) เป็นอิสระต่อแสงไฟแวดล้อม ทั้งจากแสงธรรมชาติ และแสงไฟประดิษฐ์ มีความเร็วสูง (เวลาสแกนเพียง 1 วินาทีต่อการสแกน)Read More…

29Nov/19

Zeutschel OS 12002 Advanced (>A2)

Zeutschel OS 12002 Advanced การแปลงเป็นดิจิตอลไฟล์ที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริง ข้อดีของเครื่องสแกน Zeutschel มีความเร็วสูง (เวลาสแกนเพียง 1 วินาทีต่อการสแกน) เป็นอิสระต่อแสงไฟแวดล้อม ทั้งจากแสงธรรมชาติ และแสงไฟประดิษฐ์ รับแสงน้อยได้ (จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อสแกนเท่านั้น) ไม่จ้าสะท้อนแสง, ไม่มีความร้อนสะสม ไม่มีการสะท้อน ต่อต้นฉบับที่มีความมันวาวสูง ไม่มีรังสีอัลตร้าไวเลต ให้ไฟล์ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง ผลผลิตต่องานสแกนสูง  OS 12002 Advanced Brochure