Tag Archives: อบรม

12Mar/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document TemplateRead More…

26Feb/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท PTTEP

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

11Nov/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคาร พรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมเร่งด่วนในเวลา 3 วัน สำหรับ ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ DCSRead More…

27Oct/19

ข่าว: อบรมการพัฒนาใช้งาน ABBYY FlexiCapture ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ บ.ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

ในวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด โดยคุณ คุณ นรากร พูลภูงา ได้เดินทางไป บ. ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด เพื่ออบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็น V12 Release 2  เป็นที่เรียบร้อยแล้วRead More…

25Oct/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ExxonMobil

จบไปอีกหนึ่งคอร์สเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ExxonMobil เพื่อให้สามารถออกแบบRead More…