Tag Archives: อบรม

10Jul/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านสารสนเทศของบริษัท ฟอลคอนประกันภัยRead More…

27Mar/19

ข่าว: แนะนำข้อมูล IQ Quattro 4450 ScanStation Pro ให้กับช่างเทคนิคจาก Provider Supply (2001)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้ทำการแกะ ประกอบเครื่องสแกนเนอร์แบบ MFP คือ Contex IQ Quattro 4450 และ ชุดขาตั้งที่ทำหน้าที่เป็น ScanStation Pro ไปพร้อมกับกับช่างเทคนิคที่มาจากบ. Provider Supply (2001) ซึ่งได้ซื้อเครื่องรุ่นนี้เป็นจำนวน 3 ชุด! ด้วยกัน ในวันดังกล่าวได้สาธิตการประกอบ ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกน และ การใช้งานซอฟต์แวร์ NextimageRead More…

03Aug/18

ข่าว: Avision Technical Training ณ ประเทศไตหวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 ตัวแทนจาก บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด , บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด และ บ. อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์เพื่องานเอกสารสำนักงาน แบรนด์ AvisionRead More…

16Jul/18

ข่าว: จบสมบูรณ์ กับ หลักสูตรอบกรมการใช้งาน ABBYY FlexiCapture Engine ขั้นสูง

เสร็จสมบูรณ์ เต็มอิ่มกับ 5 วันสำหรับการอบรมการใช้งานโซลูชั่นของซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ทั้งในส่วนของการออกแบบเอกสารแม่แบบ หรือ Document Definition และ การเรียนรู้ เข้าถึงการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆที่มีมาให้มาชุดพัฒนา หรือ Engine/SDK ของ ABBYY FlexiCapture โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารนานาๆประเภทได้อย่างแม่นยำ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ณ สำนักงานของ บริษัท ฮิตาชิRead More…

09Jul/18

ข่าว: เริ่มแล้วกับ 5 วันเต็มสำหรับการอบรมซอฟต์แวร์โซลูชั่น ABBYY FlexiCapture ขั้นสูง

เนื่องด้วย บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะนำโซลูชั่นของ ABBYY FlexiCapture โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารนานาๆประเภทได้อย่างแม่นยำ ไปพัฒนาต่อร่วมเชื่อมกับโซลูชั่นเพื่องาน Robotic Process automation หรือ RPA ของบริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้เป็นโซลูชั่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ #n2nsp ของเราจึงได้เปิดหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ทั้งในส่วนที่เป็นการใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงาน และRead More…