Tag Archives: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

01Feb/19

ข่าว: N2NSP นำเสนอโซลูชั่นเพื่อสำนักงานไร้กระดาษ ให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ทีมงานซอฟต์แวร์ได้รับโอกาสจากทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ (DGA) ให้เข้าไปแนะนำสินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ จะเน้นเป็นเครื่องสแกนเอกสารสำนักงานแบรนด์ Avision ซึ่งมีรุ่นที่สามารถผ่านสเปคกลางของ ICT ได้ทั้ง 3 แบบ และเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur พร้อมกับแนะนำโซลูชั่นทางซอฟต์แวร์ที่สามารถจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารได้อย่างชาญฉลาด และทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้ ส่งผลลัพธ์เข้าสู่ระบบ ECM หรือนำไปทำเป็นข้อมูลขาเข้าให้กับระบบ RPA ที่มีชื่อเสียงอย่าง UiPath ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้ นอกจาก ซอฟต์แวร์Read More…