Tag Archives: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

07Nov/19

ข่าว: เครื่องสแกนหนังสือ CZUR M3000 PRO ติดตั้งใช้งานแล้วที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หลังจากวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ได้ติดตั้งเครื่อง Czur รุ่น M3000 Pro ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของเรา ก็ได้ทำการติดตั้ง และ แนะนำการใช้งานเครื่องสแกน Czur M3000 PRO อีกเครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต้องขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ ในสินค้าและงานบริการของบ.Read More…

06Nov/19

ข่าว: เครื่องสแกนหนังสือ CZUR M3000 PRO ตัว TOP สุดของรุ่น ติดตั้งใช้งานแล้วที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เครื่องสแกนหนังสือที่มีฐานทรงวี ความละเอียดในการสแกนที่ 20 เมกะพิกเซล ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และเป็นเครื่องถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ คือ เครื่องสแกนจาก CZUR รุ่น M3000 PRO ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ที่ได้ให้ความสนใจเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ และได้ดำเนินเรื่องการจัดหาตั้งแต่ปลายปีRead More…