Tag Archives: บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด

21Oct/20

ข่าว: อบรมการถอด-ประกอบเครื่อง AD240U และ AD130 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 พนักงานช่างฮาร์ดแวร์ของเรา ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป อีกครั้ง เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงาน และการถอด-ประกอบของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Avision จำนวน 2 รุ่นด้วยกัน คือ เครื่อง AD240U ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ จะติดตั้งอยู่ตามไซต์งานที่บ. สุธาสิน กรุ๊ป ให้งานบริการสแกนงานเอกสาร และอีกรุ่นคือ AD130 เพื่อให้สามารถที่จะนำทักษะที่อบรมในวันนี้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 3,000Read More…

04Aug/20

ข่าว: อบรมข้อมูลทางเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป

วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 พร้อมกับแนะนำวิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1763 เครื่อง ที่พึ่งได้ส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมครบเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…

12Dec/18

ข่าว: เครื่องสแกน Avision AD230 ที่ตรงตามข้อกำหนด ICT แบบที่ 2 นำส่งให้ บ. สุธาสิน จำนวน 18 เครื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เครื่องสแกนเอกสารชนิด ADF หรือ Automatic Document Feeder แบรนด์ Avision รุ่น AD230 ที่ผ่านข้อคุณสมบัติของ ICT แบบที่ 2 ได้นำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำนวนทั้งสิน 18 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปส่ง และติดตั้งใช้งานจริง ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในลำดับถัดไป ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…

03Aug/18

ข่าว: Avision Technical Training ณ ประเทศไตหวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 ตัวแทนจาก บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด , บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด และ บ. อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์เพื่องานเอกสารสำนักงาน แบรนด์ AvisionRead More…