Tag Archives: บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด

12Dec/18

ข่าว: เครื่องสแกน Avision AD230 ที่ตรงตามข้อกำหนด ICT แบบที่ 2 นำส่งให้ บ. สุธาสิน จำนวน 18 เครื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เครื่องสแกนเอกสารชนิด ADF หรือ Automatic Document Feeder แบรนด์ Avision รุ่น AD230 ที่ผ่านข้อคุณสมบัติของ ICT แบบที่ 2 ได้นำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำนวนทั้งสิน 18 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปส่ง และติดตั้งใช้งานจริง ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในลำดับถัดไป ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…

03Aug/18

ข่าว: Avision Technical Training ณ ประเทศไตหวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 ตัวแทนจาก บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด , บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด และ บ. อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์เพื่องานเอกสารสำนักงาน แบรนด์ AvisionRead More…