Tag Archives: ธนาคารแห่งประเทศไทย

23Dec/20

ข่าว: ABBYY FlexiCapture ได้ถูกนำไปใช้งานภายในหน่วยงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับโครงการนี้ที่ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารภายในหน่วยงานหนึ่งของ ธนาคารแห่งประเทศไทย  โครงการได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บ. คู่ค้าที่เสนอโซลูชั่นการจัดการและอ่านฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะนี้ให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งงานพัฒนาระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคมRead More…