Tag Archives: จับข้อมูลลายมือ

04Aug/15

Penvision Formidable

  วิธีอันแยบยลของการสร้าง  และลงข้อมูลบนฟอร์มเอกสารให้สมบูรณ์ นำธุรกิจของคุณให้ล้ำกว่าคู่แข่งโดยการจับสารสนเทศที่สำคัญด้วยวิธีอันเป็นธรรมชาติที่สุด นี่หละ FORMIDABLE Formidable ขยายศักยภาพธุรกิจของท่าน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย และการสร้างกำไรที่ได้ตั้งไว้ การสร้าง การกำหนดค่า การจัดการ การควบคุม และการรับข้อมูลของฟอร์มเอกสารที่มาจาก อุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ และ แท็บเล็ตของผู้ใช้งาน ผู้ซึ่งทำการป้อน หรือ เขียนข่าวสารเหล่านั้น เป็นไปได้อย่างทันทีทันใด เพิ่มความฉลาดให้กับธุรกิจ จัดพิมพ์ลงกระดาษ และเติมเต็มข้อมูลด้วยหมึก จากปากกาดิจิตอล หรือ ปรับให้เป็นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานบน โทรศัพท์มือถือ และRead More…