Tag Archives: การประปานครหลวง

24Jul/19

ข่าว: เครื่อง Avision AD130 จำนวน 9 เครื่องพร้อมส่งให้กับการประปานครหลวงแล้ว

ขอขอบพระคุณ บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด บ. คู่ค้ายาวนานของเรา ที่นำเครื่อง Avision AD130 เข้าเสนอให้กับโครงการในหน่วยงานของ การประปานครหลวง ซึ่งนำเครื่องรุ่นนี้ไปใช้งานเบื้องต้นก่อนเป็นจำนวน 9 เครื่อง  โดยเครื่อง AD130 เป็นรุ่นที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งมาให้ใช้งานบนเครื่องเดียวกันเลย สะดวกทั้งงานที่ต้องการสแกนเอกสารแบบดึงกระดาษอัตโนมัติ และงานสแกนเอกสารที่มีความหนา หรือ สมุดบัญชี, สมุดทะเบียนบ้าน ก็สามารถนำไปสแกนที่ชุดสแกนแนวราบได้