Tag Archives: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

24Jan/19

ข่าว: แนะนำเครื่องสแกนหนังสือ Czur ให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโครงการสำหรับปี 2562 นี้

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ทางบ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้รับความกรุณาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนามบินน้ำ ให้เข้าไปสาธิตการทำงานของเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur รุ่น M3000 Pro เพื่อที่จะใช้สแกนภาพในหนังสือ, เอกสาร และนิตยาสารต่าง ๆ ทั้งไทย และต่างประเทศ โดยจะนำไฟล์ภาพเก็บเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นกัน โดยรวมแล้วเครื่องสแกนเนอร์ Czur สามารถตอบโจทย์งานสแกนของทางกรมได้ แต่ติดเพียงเรื่องเดียวคือ ขนาดของหนังสือ จะมีความกว้างเกินกว่า A3 ซึ่ง CzurRead More…