09Nov/12

Ms. Elena Pospelova,CEO of ABBYY 3A has informally visited with N2N in Bangkok ,Thailand

เมื่อยามเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรายเดียวในไทย ให้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการจับและรู้จำข้อมูลในเอกสาร ชั้นนำรายหนึ่ง ในตลาดสากลที่มีชื่อว่า ABBYY ได้มีโอกาสต้อนรับ Ms. Elena Pospelova ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ABBYY 3A และ ดำรงตำแหน่งเป็น 1 ในกลุ่มรองประธานบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ประเทศรัสเซีย ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น เบนิฮาน่า โรงแรม อนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา

มีตัวแทนจากบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ คือ คุณ สุเมธ ศรีโสภณ และคุณสมศักดิ์ พ่อค้า เข้าร่วมงานเลี้ยง และก็ได้มีโอกาสได้พูด คุยถึงทิศทางตลาด แนวทางดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ บริษัท ABBYY สำหรับปี 2556 หรือ 2013 ที่จะมีถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วย ทาง บ.เอ็นทูเอ็นฯ เองก็ได้มีการฝากโจทย์ที่น่าสนใจ และน่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์ ABBYY ภายในประเทศไทย นั่นก็คือ ประเภทของฟอนต์ไทย หรือตัวอักษรภาษาไทย ทั้ง 13 แบบที่ทาง รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ภายในหน่วยงานราชการมากว่า 2 ปี หาก ABBYY มีการปรับปรุงกระบวนการด้านการรู้จำข้อมูลเพื่อรองรับกับฟอนต์ไทยทั้ง 13 แบบ หรือ เลือกเฉพาะแบบที่นิยมใช้งานกัน เช่น ฟอนต์ที่ชื่อ TH SarabunPSK เป็นต้น ก็น่าจะเห็นผลิตภัณฑ์ ABBYY โลดเล่น และใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในหน่วยงานต่างๆของทางราชการ Continue reading

09Nov/12

Feature of Week – Auto generate drawers & folders

คุณสมบัติการสร้างโครงสร้างของลิ้นชัก และ โฟลเดอร์ด้วยไฟล์ข้อความ

โครงสร้างในระบบจัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ มักจะออกแบบไปในลักษณะของ ตู้เอกสารเสมือน หรือ Virtual File Cabinet ซึ่งภายในตู้เอกสารเสมือนก็จะสามารถมี ลิ้นชัก (Drawers) ได้หลายชั้น ภายใต้โหนดของลิ้นชักก็จะมีแฟ้ม (Folders) ได้หลายแฟ้ม และก็ยังสามารถสร้างแฟ้มย่อยๆลึกลงไปได้อีกเรื่อยๆ

สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสร้างสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลลงไปภายในตู้เอกสารเสมือนเหล่านี้ มักจะมองหาซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือ หรือ วิธีการที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุด และต้องได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ ในการสร้างโครงสร้างการจัดเก็บที่เป็นแบบลำดับชั้น (Hierarchical)  ก็เป็นอีกตัวย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความหนักใจให้กับผู้สร้างระบบ หากว่าซอฟต์แวร์ จัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  มิได้เตรียมเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับงานแบบนี้ นั้นหมายความว่า ผู้สร้างระบบจะต้องทำแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง คือ สร้างทีละลิ้นชัก ทีละแฟ้ม จนครบตามข้อมูลที่สรุปมาในขั้นตอนของการเก็บความต้องการการใช้งานระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมากกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับระบบจัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็ตระหนักถึงประเด็นด้านการเตรียมโครงสร้างการเก็บข้อมูลนี้ด้วยเช่นกัน จึงได้สร้างคำสั่งเพื่อการสร้างลิ้นชัก และแฟ้มอย่างอัตโนมัติให้ไว้ใช้งาน โดยคุณสามารถดูการเรียกใช้งานคำสั่งนี้ได้ตามชุดรูปภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง ทางเราเองก็หวังว่าคุณสมบัตินี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างโครงสร้างระบบให้กับผู้ดูแลระบบได้บ้าง ไม่มากก็น้อย Continue reading

06Nov/12

ข่าว: ABBYY FlexiCapture&SDK Training in October 24-26,2012

     วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ Ms. Catherine Nozhneva ผู้ชำนาญการ วิทยากรผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศ รัสเซีย ได้เปิดหลักสูตร การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลในฟอร์มเอกสาร หรือซอฟต์แวร์โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ขึ้น ณ สำนักงาน บ. เทคสเฟียร์ จำกัด อาคารปัญจธานี (ต้องขอขอบพระคุณ บ. เทคสเฟียร์ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบการอบรม ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ)

N2N ABBYY FC Training in 2012-10 24-26

     มีพนักงานของทั้งบริษัท เทคสเฟียร์ และ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้รวม 20 ท่าน (โดยประมาณ) ภายในการอบรมมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างแม่แบบเอกสารเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับฟอร์มเอกสารทั้งแบบที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง (หรือที่เรียกว่า Free Form) รวมไปถึงการศึกษา และเรียกใช้งานชุดคำสั่งต่างๆที่มากับ ชุดพัฒนาโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ จากบ. ABBYY ประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้เห็นคุณสมบัติด้านการจัดการฟอร์มเอกสาร และ การรู้จำข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยที่มีให้ใช้งานในชุดพัฒนาโปรแกรมของ ABBYY FlexiCapture นี้มากขึ้นภายในโซลูชั่นที่สร้างจาก บ. เทคสเฟียร์ จำกัด ที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ย่อมรับในวงการธุรกิจแห่งนี้ เรามีภาพบรรยากาศในการอบรมทั้ง 3 วันมาฝากกันด้วย Continue reading

05Nov/12

DocnFlow In-house Training in November 1-2,2012

เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ซึ่งพัฒนาด้วยทีมงานของบริษัทเอง ที่มีชื่อว่า DocnFlow Suite ให้กับบริษัท คู่ค้าที่มีความสนใจจะนำซอฟต์แวร์ DocnFlow นี้ไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น เพื่อจะนำเสนอต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการจัดการระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการกระจายข้อมูล และส่งงานต่างๆไปให้กับผู้ทีเกี่ยวข้องได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยายกาศการอบรมภายในสำนักงานเล็กๆของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ  Continue reading

25Oct/12

Feature of Week – Zone OCR

การแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดพื้นที่ (Zone OCR)

ในระบบจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนของการนำข้อมูลเข้าระบบ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และค่อนข้างจะใช้เวลามากในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพราะต้องมีการป้อน “ชุดคำค้น” ให้กับรายการข้อมูลที่ต้องการเก็บ ในลักษณะ 1 ต่อ 1 ทุกๆครั้งไป และส่วนใหญ่การกำหนดชุดคำค้น จะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปที่กรอบรับข้อมูลในระบบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังคน และ เวลาเป็นอย่างมาก สำหรับขั้นตอนนี้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความเร็วในการป้อนข้อมูลคำค้น ให้กับผู้นำข้อมูลเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร โปรแกรม DocnFlow รุ่น Standard จะมีคุณสมบัติหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำข้อมูลเข้าระบบได้รับความสะดวกในการทำงานมากขึ้น นั้นก็คือ คุณสมบัติการแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดบริเวณ หรือ ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Zone OCR  คุณสมบัตินี้จะยอมให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดพื้นที่ของข้อมูลประเภท “ข้อความ” ภายในหน้าเอกสาร เมื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ จับและแปลงข้อมูล ได้แล้ว ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นคำค้นให้กับชุดเอกสารทันที การแปลงข้อมูลแบบนี้สามารถทำงานได้กับข้อมูลภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข และหากต้องการความถูกต้องมากขึ้นหลังผ่านขั้นตอนการทำ Zone OCR ตัวเอกวารควรจะถูกสแกนด้วยความละเอียดอย่างต่ำที่ 300 จุดต่อนิ้ว Continue reading