26Sep/12

ABBYY FlexiCapture Engine

FlexiCapture Engine ® คืออะไร

FlexiCapture Engine คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือการบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมายก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย

ขยายความสามารถโปรแกรมตัวเดิม หรือ สร้างโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูลอัตโนมัติใหม่

FlexiCapture Engine ส่งมอบเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยสำหรับงานแยกข้อมูลอักษรออกจากเอกสารภาพ  การจัดกลุ่ม/ชุดเอกสารและการสร้างดัชนี  ผู้พัฒนาจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การดูแล และการอบรมที่มีให้ในชุดพัฒนาโปรแกรมนี้ องค์ประกอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสำคัญๆต่างๆที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง และงานจัดเก็บเอกสารสามารถนำมาบูรณาการรวมเข้ากันได้โดยง่ายให้กลายเป็นชุดโปรแกรมเดียวได้

ABBYY FlexiCapture สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการจับข้อมูล

เทคโนโลยีการรู้จำข้อมูล OCR,ICR,OMR และ Barcode ที่เป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร

เทคโนโลยีหลักสำคัญๆที่มีอยู่ใน FlexiCapture Engine สามารถทำงานกับภาษาที่เป็นข้อมูลแบบ OCR ได้198 ภาษา และอีก 112 ภาษากับข้อมูลแบบ ICR รวมไปถึงข้อมูลลักษณะตัวเลือก และบาร์โค้ดรูปแบบต่างๆที่ใช้งานกันในภาคธุรกิจ เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ABBYY ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา Continue reading