09Sep/14

โปรโมชั่น: ซื้อสแกนเนอร์ Avision AV1860 รับฟรีเสื้อ T-shirt 1 ตัว

เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็น Digital File ง่ายๆด้วยเครื่องสแกนเนอร์จาก Avision
•    มีชุดดึงกระดาษอัตโนมัติที่สแกนได้เร็วถึง 40 แผ่นต่อนาที
•    มีชุดสแกนแบบแนวราบ เพื่อรองรับการสแกนหนังสือ หรือเอกสารเข้าเล่ม
•    มีซอฟต์แวร์เพื่อการสแกน และ ยังสามารถสั่งงานสแกนบนหน้าเครื่องได้ตาม ชุดคำสั่งงานที่ต้องการได้ถึง 9 แบบ ด้วยกัน

ซื้อสแกนเนอร์ Avision AV1860 รับฟรีเสื้อ T-shirt 1 ตัว
” SEP – DEC 2014 “

เครื่องสแกนเนอร์เพื่อเอกสารในสำนักงาน AVISION AV1860

คุณสมบัติทางเทคนิคเบื้องต้น

  • สามารถทำการสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้าพร้อมกัน (Duplex)

  • ความเร็วการสแกนเอกสารขาว-ดำ ขนาด A4 (Portrait) แบบหน้าเดียว (Simplex) อยู่ที่ระดับ 40 ppm และ แบบสองหน้าพร้อมกัน (Duplex) อยู่ที่ระดับ 80 ipm ที่ความละเอียด 200 dpi

  • สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Optical Resolution) ได้สูงสุด 600 dpi

  • มีระบบตรวจจับแสงและแปลงสัญญาณภาพ (Image Sensor) แบบ CCD

  • มีถาดวางกระดาษสำหรับโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษได้ถึง 50 แผ่น

  • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ แบบเฉดเทา ( Gray Scale ) อยู่ที่ระดับ 8 bits และ แบบสี อยู่ที่ระดับ 24 bits

  • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Interface) แบบ USB 2.0

  • รองรับการสแกนความหนาของบัตร ID Card, Checks, business ได้ถึง ( 1.25 mm. )

  • รองรับการสแกนเอกสารที่มีความยาว ( Long Path Mode ) ได้ถึง 118 นิ้ว ( 300 cm. )

  • สามารถสแกนรายวันได้ถึง ( 4,000 pages ) ต่อวัน

23Jun/14

DocnFlow V2.0 Standard Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ (Image File) และ ข้อมูลไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Office&PDF) แบบรวมศูนย์ รองรับการจัดเก็บไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XML เป็นต้น ด้วย DocnFlow จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้เร็วขึ้นกว่าระบบงานกระดาษเดิมๆ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น Laptop หรือ Tablet ก็ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงต่อการทำงานนอกสถานที่เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ WIFI ภายในสำนักงาน  

เอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆภายใน DocnFlow Standard

DocnFlow Logo Continue reading