09Nov/12

Feature of Week – Auto generate drawers & folders

คุณสมบัติการสร้างโครงสร้างของลิ้นชัก และ โฟลเดอร์ด้วยไฟล์ข้อความ

โครงสร้างในระบบจัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ มักจะออกแบบไปในลักษณะของ ตู้เอกสารเสมือน หรือ Virtual File Cabinet ซึ่งภายในตู้เอกสารเสมือนก็จะสามารถมี ลิ้นชัก (Drawers) ได้หลายชั้น ภายใต้โหนดของลิ้นชักก็จะมีแฟ้ม (Folders) ได้หลายแฟ้ม และก็ยังสามารถสร้างแฟ้มย่อยๆลึกลงไปได้อีกเรื่อยๆ

สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสร้างสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลลงไปภายในตู้เอกสารเสมือนเหล่านี้ มักจะมองหาซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือ หรือ วิธีการที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุด และต้องได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ ในการสร้างโครงสร้างการจัดเก็บที่เป็นแบบลำดับชั้น (Hierarchical)  ก็เป็นอีกตัวย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความหนักใจให้กับผู้สร้างระบบ หากว่าซอฟต์แวร์ จัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  มิได้เตรียมเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับงานแบบนี้ นั้นหมายความว่า ผู้สร้างระบบจะต้องทำแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง คือ สร้างทีละลิ้นชัก ทีละแฟ้ม จนครบตามข้อมูลที่สรุปมาในขั้นตอนของการเก็บความต้องการการใช้งานระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมากกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับระบบจัดเก็บเอกสาร หรือระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็ตระหนักถึงประเด็นด้านการเตรียมโครงสร้างการเก็บข้อมูลนี้ด้วยเช่นกัน จึงได้สร้างคำสั่งเพื่อการสร้างลิ้นชัก และแฟ้มอย่างอัตโนมัติให้ไว้ใช้งาน โดยคุณสามารถดูการเรียกใช้งานคำสั่งนี้ได้ตามชุดรูปภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง ทางเราเองก็หวังว่าคุณสมบัตินี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างโครงสร้างระบบให้กับผู้ดูแลระบบได้บ้าง ไม่มากก็น้อย Continue reading

06Nov/12

ข่าว: ABBYY FlexiCapture&SDK Training in October 24-26,2012

     วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ Ms. Catherine Nozhneva ผู้ชำนาญการ วิทยากรผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศ รัสเซีย ได้เปิดหลักสูตร การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลในฟอร์มเอกสาร หรือซอฟต์แวร์โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ขึ้น ณ สำนักงาน บ. เทคสเฟียร์ จำกัด อาคารปัญจธานี (ต้องขอขอบพระคุณ บ. เทคสเฟียร์ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบการอบรม ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ)

N2N ABBYY FC Training in 2012-10 24-26

     มีพนักงานของทั้งบริษัท เทคสเฟียร์ และ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้รวม 20 ท่าน (โดยประมาณ) ภายในการอบรมมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างแม่แบบเอกสารเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับฟอร์มเอกสารทั้งแบบที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง (หรือที่เรียกว่า Free Form) รวมไปถึงการศึกษา และเรียกใช้งานชุดคำสั่งต่างๆที่มากับ ชุดพัฒนาโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ จากบ. ABBYY ประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้เห็นคุณสมบัติด้านการจัดการฟอร์มเอกสาร และ การรู้จำข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยที่มีให้ใช้งานในชุดพัฒนาโปรแกรมของ ABBYY FlexiCapture นี้มากขึ้นภายในโซลูชั่นที่สร้างจาก บ. เทคสเฟียร์ จำกัด ที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ย่อมรับในวงการธุรกิจแห่งนี้ เรามีภาพบรรยากาศในการอบรมทั้ง 3 วันมาฝากกันด้วย Continue reading

05Nov/12

DocnFlow In-house Training in November 1-2,2012

เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ซึ่งพัฒนาด้วยทีมงานของบริษัทเอง ที่มีชื่อว่า DocnFlow Suite ให้กับบริษัท คู่ค้าที่มีความสนใจจะนำซอฟต์แวร์ DocnFlow นี้ไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น เพื่อจะนำเสนอต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการจัดการระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการกระจายข้อมูล และส่งงานต่างๆไปให้กับผู้ทีเกี่ยวข้องได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยายกาศการอบรมภายในสำนักงานเล็กๆของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ  Continue reading

25Oct/12

Feature of Week – Zone OCR

การแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดพื้นที่ (Zone OCR)

ในระบบจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนของการนำข้อมูลเข้าระบบ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และค่อนข้างจะใช้เวลามากในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพราะต้องมีการป้อน “ชุดคำค้น” ให้กับรายการข้อมูลที่ต้องการเก็บ ในลักษณะ 1 ต่อ 1 ทุกๆครั้งไป และส่วนใหญ่การกำหนดชุดคำค้น จะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปที่กรอบรับข้อมูลในระบบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังคน และ เวลาเป็นอย่างมาก สำหรับขั้นตอนนี้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความเร็วในการป้อนข้อมูลคำค้น ให้กับผู้นำข้อมูลเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร โปรแกรม DocnFlow รุ่น Standard จะมีคุณสมบัติหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้นำข้อมูลเข้าระบบได้รับความสะดวกในการทำงานมากขึ้น นั้นก็คือ คุณสมบัติการแปลงข้อมูลภาพให้เป็นตัวอักษรแบบกำหนดบริเวณ หรือ ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Zone OCR  คุณสมบัตินี้จะยอมให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดพื้นที่ของข้อมูลประเภท “ข้อความ” ภายในหน้าเอกสาร เมื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ จับและแปลงข้อมูล ได้แล้ว ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นคำค้นให้กับชุดเอกสารทันที การแปลงข้อมูลแบบนี้สามารถทำงานได้กับข้อมูลภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข และหากต้องการความถูกต้องมากขึ้นหลังผ่านขั้นตอนการทำ Zone OCR ตัวเอกวารควรจะถูกสแกนด้วยความละเอียดอย่างต่ำที่ 300 จุดต่อนิ้ว Continue reading

24Oct/12

ปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ

สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ไตรมาศสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทั้งกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และลูกค้าขั้นสุดท้าย ที่มีความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น เครื่องสแกนเนอร์ตั้งโต๊ะ ไปจนถึงเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้างพิเศษ และ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษกันสั้นๆว่า OCR”  ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่จำหน่ายโดย บ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็คือ การทำ THAI-OCR ได้นั่นเอง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตลาดสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั้งแบบ WIFI และ 3G กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ “ให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ หรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ต้องสามารถนำเอาข้อมูลในเอกสารเหล่านั้นออกมาสร้างมูลค่าให้ได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นความต้องการที่จะต้องใช้โซลูชั่นด้าน “การจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ผนวกกับความสามารถด้านการ “จับข้อมูลออกจากไฟล์เอกสาร” ที่เก็บในไฟล์นามสกุลแบบ PDF และ TIFF และการให้ได้มาซึ่งไฟล์ PDF หรือ TIFF นั้น ก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำพวก “เครื่องสแกนเนอร์” และความต้องการทั้ง 3 ส่วนที่เกริ่นมา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด สามารถนำส่งให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน

ดาว์โหลด: N2N Products Update 2012-10

N2N Products Update 2012-10