30Apr/13

ABBYY Recognition Server

โปรแกรม ABBYY Recognition Server

     เป็นโซลูชั่นที่อำนวยความสะดวกด้านการทำ OCR แบบอัตโนมัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีประสิทธิภาพสูง  รวมถึงการแปลงเอกสารภาพที่มีจำนวนปานกลางถึงมาก ให้มีผลลัพธ์ออกมาอยู่ในรูปแบบของ PDF File หรือรูปแบบของ Microsoft Office ก็ได้ภายในองค์กรของท่าน

Recognition Server OCR Simple Diagram

ABBYY Recognition Server (ENG) Brochure

คุณสมบัติหลักๆ ของโปรแกรม

 • รองรับเอกสารจากผู้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งผู้ใช้งาน ณ ขณะเวลาเดียวกัน ผ่านทาง Shared Folder(s)
 • รองรับเอกสารจากผู้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งผู้ใช้งาน ณ ขณะเวลาเดียวกัน ผ่านทาง FTP
 • รองรับการทำงานกับไฟล์รูปภาพได้หลากหลายนามสกุล เช่น JPEG, TIFF, BMP, PDF, DjVu เป็นต้น
 • รองรับการทำงานกับข้อมูลที่เป็นบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ
 • รองรับการอ่านข้อมูลที่ถูกจัดวางแบบแนวนอนซึ่งเป็นแบบปกติ และ แนวตั้ง
 • ผลลัพธ์ที่ได้สามารถกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ได้หลากหลาย เช่น PDF, DOC, RTF, XML  เป็นต้น
 • ขนาด ของไฟล์ใหญ่หรือเล็ก ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ ABBYY Recognition Server เนื่องจากโครงสร้างหลักของโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ กระจายภาระ หรือ Load balancing
 • OCR ได้ถูกต้องแม่นยำสูง และรองรับภาษาได้มากถึง 191 ภาษาทั่วโลก
 • สามารถผลิตไฟล์ผลลัพธ์ได้มากกว่า 1 ชนิดไฟล์ในแต่ละงาน เช่น ต้องการสร้างไฟล์ .DOC และ .TXT จากเอกสารที่เป็น TIFF เป็นต้น
 • รองรับการทำงานแบบ หลายแกนการประมวลผล ภายในเวลาเดียวกัน ( CPU ในยุคปัจจุบันอยู่ที่ 2 และ 4 แกนการประมวลผล)
 • สามารถปรับความเร็วในการแปลงเอกสารได้ตามเงื่อนไขของการต้องการความเร็ว หรือต้องการคุณภาพของผลลัพธ์ได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกับการทำงานที่มีต้องผลิตงานสูงๆ  มีระบบการทำ OCR  ที่เสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ทำงานได้ทั้ง ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 • สามารถกำหนดการทำงาน โดยให้ทำงานตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ให้กับแต่ละงาน ซึ่งได้สร้างไว้ใน ส่วนของ Manager Server ได้
 • มี กระบวนการในการแบ่งชุดเอกสาร เช่น แบ่งตามจำนวนหน้า แบ่งเอกสารเมื่อพบเอกสารหน้าว่าง หรือ แบ่งเอกสารเมื่อพบเอกสารที่มีข้อมูลบาร์โค้ดเป็นต้น
 • สามารถกำหนดรูปแบบของการตั้งชื่อไฟล์เอกสารผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการ
 • ใน ส่วนของเครื่องที่ใช้เพื่อการ “ตรวจสอบข้อมูล หรือ verification Station” ได้รับการปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เหมาะกับลักษณะข้อมูลที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เช่น สามารถกำหนดข้อมูล หรือกลุ่มของข้อมูลที่ต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในมุมมองแบบ “ตรวจสอบเฉพาะตัวอักษรที่ไม่แน่ใจ” เป็นต้น
 • สามารถ ส่งผลลัพธ์ที่เสร็จจากขั้นตอนของการแปลง กลับไปยังเจ้าของเอกสารผ่านบัญชีอีเมล์ของตนเอง หรือ สามารถส่งไปยังบัญชีอีเมล์อื่นๆก็ได้
 • มี ความสามารถต่างๆ สำหรับการประมวลผลภาพขั้นสูง เช่น สามารถปรับเอกสารที่เอียงให้ตรงได้ สามารถปรับหมุนเอกสารให้ข้อความถูกจัดวางในระนาบที่เหมาะแก่การแปลงเอกสาร เป็นต้น

Continue reading

26Apr/13

Comprehensive Features of DNF STD

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow

 • ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย
 • โปรแกรมผู้ให้บริการจะทำงานบนเครื่องเดียวกันทั้งหมด หรือ แยกออกจากกันก็ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนที่สำคัญคือ
  • โปรแกรมระบบงานของ DocnFlow
  • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ขึ้นไป
  • โปรแกรมผู้ให้บริการงานเว็บ Microsoft Internet Information Services
 • ในฝั่งของเครื่องผู้ให้บริการ (Server) จะทำงานลักษณะ “เซอร์วิส” โดยการควบคุมและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบที่แบ่งชัดเจนตามภาระหน้าที่ของงาน/กิจกรรม การกำหนดค่าต่างๆของระบบจะดำเนินการผ่านทางหน้าต่าง “ผู้ช่วย หรือ  Wizard” ภายในโมดูลที่ชื่อว่า DocnFlow Administration
 • ในฝั่งของเครื่องลูกข่าย (Client) มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน
  (ลักษณะขององค์ประกอบคล้ายกับโปรแกรม Outlook)
 • โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร ได้จำลองลักษณะงานเก็บเอกสารในสำนักงานจริง คือ มีตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์/แฟ้ม และตัวเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ตู้เอกสาร เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนตู้เอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ลิ้นชัก  เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของลิ้นชักเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ โฟลเดอร์/แฟ้ม เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของ โฟลเดอร์/แฟ้มเอกสาร
 • เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ภายใน โฟลเดอร์/แฟ้ม จะมี กลุ่มดัชนีแนบติดไปด้วยเสมอ ทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารที่สนใจได้ถึง แม้ว่ามันจะเก็บไว้คนละตู้เอกสาร1
  (
  1แต่ต้องมีอินเด็กซ์ประเภทเดียวกัน และ ชื่อเดียวกันอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อใช้เป็นตัวกลาง)
 • แถบคำสั่ง และปุ่มคำสั่งต่างๆ ภายในโปรแกรม สามารถเลือกแสดงเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
 • รองรับการเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกนามสกุล
 • การเปิดเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิด Image Files (TIFF,JPG,PNG,BMP) , PDF, DJVU, Text  และไฟล์จาก Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • การเปิดเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิดไฟล์วีดิโอ เช่น Mov, Mpg, Wma ได้
 • โครงสร้างของไลเซนต์ของระบบที่ทำงานบนโปรแกรมประยุกต์แบบ Windows Based เป็นแบบจำกัดจำนวนการเข้าใช้ระบบของเครื่องไคลเอนต์พร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ Concurrent
 • โครงสร้างของไลเซนต์ของระบบที่ทำงานบนโปรแกรมประยุกต์แบบ Web Based จะมี 2 ลักษณะให้เลือก(ซื้อ) คือ
  • แบ่งปันจากไลเซนต์ฝั่งไคลเอนต์ที่ทำงานบน Windows App (Shared license)
  • แบบไม่จำกัดไลเซนต์ (Unlimited Web Search or Unlimited Web Access)

Continue reading

26Apr/13

Comprehensive Features of DNF VAU+

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow

 • ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย
 • โปรแกรมผู้ให้บริการจะทำงานบนเครื่องเดียวกันทั้งหมด
  • โปรแกรมระบบงานของ DocnFlow
  • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
  • โปรแกรมผู้ให้บริการงานเว็บ Microsoft Internet Information Services
 • ในฝั่งของเครื่องผู้ให้บริการ (Server) จะทำงานลักษณะ “เซอร์วิส” โดยการควบคุมและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบที่แบ่งชัดเจนตามภาระหน้าที่ของงาน/กิจกรรม การกำหนดค่าสามารถทำงานแบบ “ผู้ช่วย หรือ  Wizard ได้จะกระทำผ่านโปรแกรม DocnFlow Administration
 • ในฝั่งของเครื่องลูกข่าย (Client) มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน
  (ลักษณะขององค์ประกอบคล้ายกับโปรแกรม Outlook)
 • โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร ได้จำลองลักษณะงานเก็บเอกสารในสำนักงานจริง คือ มีตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์/แฟ้ม และตัวเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ตู้เอกสาร เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนตู้เอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ลิ้นชัก  เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของลิ้นชักเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ โฟลเดอร์/แฟ้ม เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของ โฟลเดอร์/แฟ้มเอกสาร
 • เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ภายใน โฟลเดอร์/แฟ้ม จะมี กลุ่มดัชนีแนบติดไปด้วยเสมอ ทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารที่สนใจได้ถึง แม้ว่ามันจะเก็บไว้คนละตู้เอกสาร1
  (
  1แต่ต้องมีอินเด็กซ์ประเภทเดียวกัน และ ชื่อเดียวกันอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อใช้เป็นตัวกลาง)
 • แถบคำสั่ง และปุ่มคำสั่งต่างๆ ภายในโปรแกรม สามารถเลือกแสดงเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
 • รองรับการเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกนามสกุล
 • การเปิดเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิด Image Files (TIFF,JPG,PNG,BMP) , PDF, DJVU, Text  และไฟล์จาก Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • การเปิดเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิดไฟล์วีดิโอ เช่น Mov, Mpg, Wma ได้
 • โครงสร้างไลเซนต์ของโปรแกรมที่ทำงานแบบ Windows Based จะมีมาให้ 1 ไลเซนต์
  (เป็นแบบจำกัดจำนวนการเข้าใช้ระบบของเครื่องไคลเอนต์พร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ Concurrent)
 • โครงสร้างไลเซนต์ของโปรแกรมที่ทำงานแบบ Web Based แบบ สืบค้นอย่างเดียว มีให้เลือกใช้งาน 3 ชุด คือ มี 5,10 และ 25 การเชื่อมต่อ

Continue reading

26Apr/13

DocnFlow Key Features

 ความสามารถ/คุณสมบัติที่น่าสนใจ ใน DocnFlow 2.0

     ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow เวอร์ชั่น 2.0 จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อช่วยคุณในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บริหารดูแลงานต่างๆของคุณบนแนวทางใหม่ๆ สำหรับเอกสารแนะนคุณสมบัติฉบับนี้จะเป็นการเกริ่นถึงภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ ทั้งเก่า และที่ถูกัฒนาขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่น 2.0 ของซอฟต์แวร์ระบบที่ชื่อ DocnFlow

 • เชื่อมต่อกับ LDAP

     ระบบ DocnFlow สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องผู้ให้บริการ LDAP เพื่อที่จะเพิ่มรายชื่อ หรือ กลุ่มที่ปรากฎภายใน LDAP บนเครื่องผู้ให้บริการนั้น เข้ามาสู่ระบบ DocnFlow จะเป็นการลดภาระให้กับผู้ดูแลระบบในประเด็นการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานให้กับ ระบบ DocnFlow ใหม่ทั้งหมด เพราะเพียงการเชื่อมต่อไปที่เครื่อง LDAP ผู้ดูแลระบบ DocnFlow ก็จะสามารถเลือกเอาเฉพาะกลุ่มที่มีผู้ใช้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบ DocnFlow มาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายใต้โหนด “กลุ่ม” ของระบบ DocnFlow เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้ใช้งานก็สามารถทำงานในลักษณะ Single Sign-on ได้

01_n2nsp_docnflow_keyfeatures_ldap

Continue reading

24Apr/13

N2N’s Activities: Valued dealer visited to ABBYY’s Head Quarter @ Moscow, Russia

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดย คุณสุเมธ ศรีโสภณ และ คุณปาริฉัตร ยศกรณ์ ด้วยความร่วมมือของบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ณ เมือง Moscow ประเทศ รัสเซีย ได้จัดทริปพิเศษ ให้กับผู้มีเกียรติตัวแทนจากบริษัท Techsphere คือ คุณชูศักดิ์ หนุเจริญกุล และ คุณสรวิทย์ วิริยะพิษฐาน   ให้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศ และการทำงานจริงๆภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัท ABBYY บริษัทฯที่ชำนาญการทางด้านภาษา และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการรู้จำภาษาต่างๆทั่วโลกมากว่า 20 ปี ก็เนื่องมาจากปีที่ผ่านมาคือ ปี 2555 ปีแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจและนำไปใช้งานจริง ของทั้งจากบริษัท Techsphere และ บริษัท G-able ที่นำเอาชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานรู้จำข้อมูลที่ชื่อ ABBYY FineReader Engine + Runtime (ที่รองรับงาน OCR เอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นต่างๆของบริษัท  Continue reading