07Aug/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 3

N2NSP_News_20210807_ABBYY_FC__003

Episode ที่สามของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการแนะนำรุ่น และการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับขนาดงาน หรือ ขนาดขององค์กรที่นำไปใช้งาน

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More

07Aug/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 2

N2NSP_News_20210807_ABBYY_FC__002

Episode ที่สองของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการแนะนำคุณสมบัติ
และการนำไปประยุกต์เข้ากับงานภายในสำนักงานสมัยใหม่

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More

27Jul/21

ข่าว: แพ็ค Joy-BookScan V160 Pro พร้อมซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader เตรียมส่งให้กับลูกค้าผ่าน Kerry

ทีมงานแพ็คเครื่องสแกนหนังสือแบบถ่ายภาพจากด้านบน หรือที่เรียกว่า Overhead Book Scanner รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ที่ขนาด A3 เป็นเครื่องของ JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro พร้อมกับซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คิดค้นมาเพื่อรู้จับ/รู้จำรูปแบบข้อมูลอักษร จากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ หรือ หากเป็นเอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมได้ ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ ABBYY FineReader ที่ได้รับการปรับปรุงด้านความถูกต้องของการรู้จำตัวอักษรให้ดียิ่งต่อเนื่อง ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ “สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้” และมีความถูกต้องมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)  ส่งให้กับ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  จ.ปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเรา ผ่านทางหน้าร้านทั้ง Shopee ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับผม
N2N News & Events

Continue reading

15Jul/21

ขั้นตอนการ Calibrate เครื่อง Contex IQQ 2490

ในหัวข้อนี้จะแสดงขั้นตอนการปรับแต่งค่าเครื่องสแกนเนอร์ด้วยแผ่นตั้งค่ามาตราฐาน หรือ Calibration Sheet ให้กับเครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง ขนาด A1 หรือ ขนาด 24 นิ้ว รุ่น Contex IQ Quattro 2490 แต่เราสามารถนำขั้นตอนต่างๆของการ Calibrate เครื่องสแกนนี้ ไปใช้กับเครื่องรุ่นอื่นๆของเครื่อง Contex ได้เหมือนกัน

แผ่น Calibration ของเครื่อง IQ Quattro 2490

N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet_01
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet

Continue reading