07Nov/18

ข่าว: นำส่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้นำส่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโครงการเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพ และเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ ของ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานในลำดับถัดไปจะเป็นส่วนงานของการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการบริหารข้อมูลภาพ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ บ. N2N พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษที่ชื่อว่า DocnFlow รุ่น Vault Plus และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ   จากนั้นจะเป็นการนำเอาไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสารต่าง ๆของทาง พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ (PDF และ JPG) ที่ปัจจุบันก็ดำเนินการสแกนไปพอสมควรแล้ว จะนำข้อมูลทั้งหมดเก็บเข้าระบบของ DocnFlow เพื่อใช้ในการจัดเก็บ และ สืบค้นข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ และ เปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เหล่านี้สืบค้นได้ด้วยตนเองในอนาคต

N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_03

Continue reading

06Nov/18

Moverio BT-2000 Main Specification

20181105_BT2000_Spec_Top

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-2000 เป็นรุ่นรองรับงานขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง  เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการนำ Epson Moverio BT-2000 ไปพัฒนาให้เกิดโซลูชั่นที่ใช้งานจริงตรงตามลักษณะงานของแต่ละภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

Moverio-Pro-BT-2000_Support_Tools

APIs  และ เครื่องมือต่างๆเพื่อการพัฒนาโปรแกรม

Moverio-Pro-BT-2000_Technical_FAQ

คำถามที่มักพบบ่อยๆสำหรับการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับBT-2000

ดูเพิ่มเติม (English) ดูเพิ่มเติม (English)

Continue reading

05Nov/18

ข่าว: Avision Scanner Software Drivers Improvement for GSB Projects.

On behalf of “N2N Solution Provider, I’m pleased to give warm thank you and appreciation to Mr. Jimmy and Mr. Richard from Avision HQ and InfoAcer respectively for everything you guys had done during Nov 1 -2, 2018 at Government Savings Bank (HQ) which is one of the largest banks in Thailand to make things possible in term of providing excellent services, reliable products and maintainable capability. Hopefully, with our efforts and endeavors we have done so far could bring more attention and awareness from this valued customer.

N2NSP_News_Avision_GSB_20181105_01

Continue reading

04Nov/18

ข่าว: Contex Technical Training 2018 at Singapore

เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 บ. Global Scanning ซึ่งเป็นบ. แม่ของเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างแบรนด์ Contex และ Colortrac ได้เปิดหลักสูตรอบรมความรู้เชิงลึกของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Contex เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราก็ได้ร่วมเข้าอบรมครั้งนี้เช่นกัน เพื่อเป็นการทบทวน และรับทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีในเครื่องสแกนเนอร์ของ Contex และเพื่อให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อเครื่องสแกนไม่ว่าจะแบรน์ Contex และ Colortrac จากบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ท่านจะได้รับงานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนได้อย่างถูกต้อง เหมือนได้รับบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_16

Continue reading

02Nov/18

ข่าว: Avision AN240 และ ABBYY FlexiCapture ติดตั้งใช้งานแล้วที่บ. Thai ORIX Leasing

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 ชนิดเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย Avision รุ่น AN240 และซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารสำนักงานอัจฉริยะ ที่รองรับการทำ THAI OCR โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ได้ติดตั้ง และ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บ. Thai ORIX Leasing เป็นที่เรียบร้อย และในอนาคตอันใกล้เครื่องสแกน Avision AN240 อีกหลายเครื่องจะถูกนำมาใช้งานภายใน บ. Thai ORIX Leasing เพื่อให้งานสแกนเอกสารมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาเครื่องพีซีเพิ่มตามจำนวนเครื่องสแกนเนอร์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องการสแกนเอกสาร เพียงใส่เอกสารไปที่เครื่องสแกน และกดปุ่ม Preset ที่กำหนดค่าไว้ที่หน้าจอภาพของเครื่องสแกน ก็จะได้ไฟล์เอกสารภาพ (Scanned Images) อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102

Continue reading