04Jan/19

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้าง 36 นิ้ว Contex SD ONE+ 36 นำส่งให้กับบ. RTCO เรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – A0 หรือ 8 นิ้ว – 36 นิ้ว ราคาประหยัด เป็นเครื่อง Contex รุ่น SD ONE+ 36 พร้อมขาตั้งตรงรุ่น ได้นำส่ง ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานเครื่องสแกน พร้อมทั้งซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกเพื่องานสแกนที่ชื่อ Nextimage V5 ให้กับเจ้าหน้าที่ทางไอทีของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (RTCO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเครื่องสแกนเนอร์ชุดนนี้ไปติดตั้งใช้งานกรมชลประทาน แม่แตง จ. เชียงใหม่ ในลำดับถัดไป ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ คุณไชยา วงศ์ลาภพานิช (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. N2N ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_14

Continue reading

26Dec/18

FAQs Avision Scanners

N2NSP_20181224_FAQs_Avision

Avision AD125

N2NSP_20181226_FAQs_AD125_Title

การสแกนแล้วเกิดเส้นสีดำที่หน้าของเอกสาร

สาเหตุ: เกิดจากฝุ่นหรือ รอยกาวที่ติดกับเอกสารที่นำมาสแกน ในการสแกนหลายๆแผ่นเศษฝุ่น หรือคราบกาว อาจติดที่ตัวกระจกของชุดกล้องด้านบน และชุดกล้องด่านล่างได้

วิธีแก้ไขโดยทำความสะอาดมีขั้นตอนดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ใช้ผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าหรือแอลกอฮอล์ให้หมาดๆ
 • เช็ดที่แถบกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้แน่ใจว่าไม่มี คราบฝุ่นหรือคราบกาวแล้ว ให้นำผ้าแห้งเช็ดตัวกระจกให้สะอาด
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125

สแกนแล้วเครื่องสแกนเนอร์ดึงกระดาษทีละหลายๆๆแผ่น

สาเหตุ: เกิดจากชุดลูกยางดึงกระดาษมีอาการเสื่อมสภาพทำให้ประสิทธิภาพในการดึงกระดาษไม่สามารถดึงทีละแผ่นได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจเช็ค 2 จุดคือ  PAD ว่ามีความเหนียวอยู่หรือไม่ และตัวชุดลูกยาง Feed Roller มีความสึกมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีความสึกหรอมาก แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ หรือถ้าไม่สึกหรอมากแต่มีความลื่น ให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดที่ชุด Roller จะสามารถใช้งานได้อีกสักระยะนึงแต่ต้องทำการเปลี่ยน

วิธีแก้ไขและวิธีถอดตัวอุปกรณ์มีขั้นตอนดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ใช้ผ้าสะอาดชุบกับน้ำหรือแอลกอฮอล์ให้หมาดๆ
 • เช็ดที่ลูกยาง ADF Roller ให้ทั่วและรอให้แห้งแล้วลองสัมพัสดูว่ามีความหนืดหรือไม่ถ้ามีความหนืดแล้วสามารถใช้งานได้เลย
 • ปิดฝา ADF และทดสอบสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_02.

สแกนแล้วกระดาษติดอยู่ในเครื่องสแกน

สาเหตุ: เกิดจากเอกสารที่ใช้ในการสแกนอาจจะมีลูกแม็กติดอยู่หรือมีกระดาษติดกัน 2แผ่นขึ้นไป จึงทำให้เครื่องดึงกระดาษแล้วแจ้งว่ากระดาษซ้อนกัน เครื่องก็จะหยุดทำงาน ในการนำกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์อย่าดึงกระดาษออกในทันทีขณะที่ฝา ADF ยังปิดอยู่ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเซ็นเซอร์ และอุปกรณืต่างๆภายในชุดดึงกระดาษได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการดึงกระดาษออกจากสแกนเนอร์ (ดึงขึ้นด้านบน) หรือปล่อยให้กระดาษไหลลงด้านล่าง
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_03

เปิดสแกนเนอร์แล้วไฟแดงกระพริบไม่สามารถสแกนเอกสารได้

สาเหตุ: อาจจะเกิดจากปิดชุด Paper Input Tray ไม่สนิทแนบกับตัวเครื่องสแกน ทำให้เครื่องแจ้ง Error และ ไม่สามารถสแกนได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการนำกระดาษที่ติดออกจากตัวเครื่องสแกนเนอร์
 • ถอด Paper Input Tray ออก และ ใส่กลับเข้าไปใหม่ โดยดันถาดกลับไปให้มีเสียงของการล็อคเกิดขึ้น
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_04

N2NSP_20181226_FAQs_AD125_05

ปัญหาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้กับ Avision รุ่น AV121, AV122, AV122C2, AD125s และ AD125 เนื่องจากมีโครงสร้างของเครื่องสแกนแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ความเร็วในการสแกน ซึ่ง รุ่น AD125s และ AD125 ณ ปัจจุบัน คือ ปี 2561 คือรุ่นล่าสุดของเครื่องตระกูลนี้ 

Continue reading

24Dec/18

FAQs Contex Scanners

N2NSP_20181224_FAQs_Contex

มีเส้นแปลกๆปรากฏบนรูปภาพที่สแกนแล้ว

 • ถ้าเส้นที่พบเป็นเส้นแนวดิ่งตั้งแต่ข้างบนรูปภาพจนถึงข้างล่างรูปภาพ ให้เช็คที่แผ่นกระจกของชุดกล้องว่าอาจจะมีรอยขูดจากลวดเย็บกระดาษหรืออาจจะมีฝุ่นหรือคาบกาว ติดอยู่

N2NSP_20181224_FAQs_Contex_01

 • ถ้าเส้นที่พบมี อยู่หลายตำแหน่งในรูปภาพที่ได้จากการสแกน ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีฝุ่นเกาะอยู่ในบริเวณ กระจกของชุดกล้อง หรือ แผ่นพื้นหลังสีขาว หรือ อุปกรณ์ของเครื่อง เช่น ช่องป้อนกระดาษ เป็นต้น
 • ทางเลือกที่ดีที่สุดในการกำจัดปัญหาเส้นเหล่านี้คือการทำความสะอาดเครื่องสแกนเนอร์และอุปกรณ์ โดยการทำ Full Calibration
 • โปรดเข้าใจว่าคุณไม่สามารถกำจัดเศษฝุ่นไม่ให้เข้าในเครื่องสแกนเนอร์ได้ 100% ยกเว้นการวางเครื่องไว้ในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดอย่างเค่รงครัด ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงว่าภาพที่สแกนนั้นจะมีเส้นเหล่านี้มากหรือน้อย และเส้นอาจจะชัดเจน หรือเห็นได่อย่างเด่นชัด มากขึ้นหากทำการขยายภาพที่สแกนดู หรือ สแกนด้วยความละเอียดสูง

N2NSP_20181224_FAQs_Contex_02

Continue reading

20Dec/18

ข่าว: อบรมหลักสูตรเร่งรัดเพื่องานดูแลระบบ DocnFlow และการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตัวแทนเจ้าพนักงานจาก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลระบบงานบริการจัดการไฟล์เอกสาร และไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อใช้เก็บ และให้บริการงานเก็บเอกสาร และภาพทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆของกองทัพอากาศ ที่ชื่อ DocnFlow ได้เข้ารับการอบรมถึงภาพรวมของการทำงานของระบบ DocnFlow ทั้งในโหมดของผู้ดูแลระบบ และโหมดของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งในส่วนงานของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และการสืบค้นข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และร่วมลงมือทดลองใช้งานระบบ จนเป็นที่เข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละตอน

N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220

Continue reading

13Dec/18

ข่าว: คุณลูกค้าจากสำโรงสนใจเครื่องสแกนหนังสือแบบ Overhead แล้วก็รับกลับไปดูแล 1 เครื่อง

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณลูกค้าเดินทางจากย่านปู่เจ้าสำโรง ตรงมายังสำนักงานของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อชมการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ 2 แบบ ระหว่างเครื่องที่เป็น Flatbed กับเครื่อง Overhead Book Scan และด้วยความง่ายในการติดตั้ง มีขนาดที่เบา และซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์ชนิด Overhead นั่นก็ สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด และด้วยการเน้นที่จะสแกนหนังสือที่มีขนาดเล็กค่อนข้างจะเก่า มีอายุหลายสิบปี คุณลูกค้าจึงเลือกที่จะซื้อเครื่องสแกน CZUR รุ่น ET 16 Plus ไปใช้งานแทนที่จะเป็นเครื่องแบบ Flatbed ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้ตัวหนังสือเสียหาย ในระหว่างการสแกนที่จำเป็นต้องสลับหน้าผลิกไปมาตลอดเวลา  ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าให้ความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ   

N2NSP_News_ET16Plus_20181213_01

Continue reading