26Sep/12

ABBYY FineReader Engine

FineReader Engine ® คืออะไร

FineReader Engine ® คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ ใช้เพื่อบูรณาการความสามารถด้านการรู้จำได้หลากหลายภาษา และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการแปลงไฟล์เอกสาร  ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการความสามารถเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งภายในโปรแกรมของตนเอง ชุดเครื่องมือและคำสั่งทางด้านซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการนำเอาความสามารถหลัก สำคัญๆของ ABBYY มาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จำอักษรบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำลายมือบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำกรอบรับเครื่องหมายถูก หรือการรู้จำข้อมูลรหัสแท่งทั้งแบบ 1 มิติ และ 2มิติ และ ความสามารถด้านการสร้างไฟล์ประเภท PDF ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น FineReader Engine เป็นโซลูชั่นที่ สำหรับการสร้างระบบที่ต้องการความถูกต้องที่สูง มีความสามารถด้านขยายระบบ การรู้จำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ การแปลงข้อมูล และนี่คือการแปลงข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด

โครงสร้างที่ยืนหยุ่นรองรับการขยายเพิ่ม (Modular Platform)

FineReader Engine ได้รวบรวมกลุ่มของคุณสมบัติความสามารถด้านการรู้จำที่ให้คุณภาพที่สูง ความเร็วในการดำเนินการแปลงและรู้จำข้อมูลที่มีประสิทธิผล และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้าไว้ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเดียว

มีความยืนหยุ่นเพียงพอต่อโปรแกรมประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด (Flexible Enough for Any Type of Application) FineReader Engine สามารถนำไปใช้ใน

 • โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลเอกสาร
 • ระบบงานควบคุม และ งานตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
 • ระบบการแปลงสภาพของเอกสารต่างๆ
 • โปรแกรมประยุกต์ด้านงานประมวลผลข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์แฟ็กซ์
 • การสร้างเนื้อหา และโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ
 • โปรแกรมประยุกต์เพื่องานจัดการห้องจดหมายดิจิตอล
 • โปรแกรมเพื่อการจัดเรียงชุดเอกสาร
 • ระบบการตีพิมพ์เอกสารผ่านทางเว็ป
 • โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดเก็บเอกสารภายในเครือข่ายท้องถิ่น
 • โซลูชั่นเพื่อการตัดเนื้อความจากสื่อดิจิตอลต่างๆ
 • ระบบการอ่าน และเล่นไฟล์เสียงอัตโนมัติ 

Continue reading

26Sep/12

เกี่ยวกับเอ็นทูเอ็น

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยกับงานออกแบบ และ พัฒนาระบบการ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจ ผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าทั้งในส่วนฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ การให้การบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์หลักที่ริเริ่มที่จะก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขึ้นมาก็เพื่อ

 ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการทำเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่ เราต้องการให้คำแนะนำ ปรึกษา และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 ต้องการนำเสนอวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบงานเดิมของแต่ละองค์กรได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับระบบ การตัดสินใจต่างๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในเอกสารกระดาษ นำเอาออก มาเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางดำเนินธุรกิจ หรือนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ต่างๆภายในขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 ให้การบริการ ทุกความต้องการ สำหรับงานด้านการแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การจับ การรู้จำ(Recognize) ตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ประโยชน์เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่องานป้อนข้อมูลเข้าระบบ จากเดิมคือเกือบหนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องจัดการด้วยคนทั้งหมด ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแบ่งเบางาน ลักษณะดังกล่าวนี้ ประหยัดกำลังคน เวลาที่สูญเสียไป และ เพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งภายนอก และลูกค้าภายในองค์กร ก็คือพนักงานของบริษัทนั่นเอง

The N2N official logo

เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ในปัจจุบัน

คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ และ โซลูชั่นเพื่องานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนสุดปลายน้ำ หรือก็คือ สายน้ำของระบบที่ว่าด้วยเรื่องของ “การจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งชื่อบริษัท “เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์” นั้น N2N แรกมาจากกันเล่นคำที่ว่า end-to-end ซึ่งเปรียบเสมือนการ เริ่มและจบด้วยตัวของตัวเองได้ นั่นเอง ส่วน โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ก็คือ ผู้ที่สามารถจัดหาระบบ หรือวิธีการ หรือวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าแต่ละรายได้

บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงทั้ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับงานสแกนเอกสารทั่วไป เอกสารชนิดหนังสือ รวมไปถึงเอกสารที่มีขนาดใหญ่พิเศษ  และสำหรับสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ก็เช่นกัน ที่เราได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำที่เน้นไปในงานด้านการทำ Recognition เอกสาร ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารรูปภาพให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยที่ไม่ไปทำลายคุณภาพของเอกสาร ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ โซลูชั่นเพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจชั้นนำในฝั่งยุโรปและอเมริกา


บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ

 • งานสแกนเอกสารทั่วไป
 • งานสแกนเอกสารที่มีขนาดหน้ากว้างพิเศษ

สำหรับสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำ

 • ที่เน้นไปในงานด้านการรู้จำข้อมูลออกมาจากเอกสารภาพผ่านเทคโนโลยี OCR
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพให้มีขนาดเล็กมาก แต่จะไม่ไปทำลายคุณภาพของเอกสาร
 • และซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     ซึ่งซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีจำหน่ายนั้น สามารถนำมาสร้างเป็นโซลูชั่นเดียวกันได้โดยผ่านการเชื่อมต่อทางองค์ประกอบ ของโปรแกรมที่แต่ละค่ายซอฟต์แวร์ตระเตรียมไว้พร้อมให้เรียกใช้งาน

Hardware

Dealer Page -- DocumentScanner

Document Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน ซึ่งรองรับขนาดเอกสารตั้งแต่ A8 ไปจนถึง A3 สามารถดึงกระดาษอัตโนมัติ หรือ สแกนแบบแนวราบ ความเร็วในการสแกนของอุปกรณ์ ก็มีให้เลือกตั้งแต่ 10 แผ่นไปจนถึง 120 แผ่นต่อนาที สำหรับเครื่องรุ่นใหญ่จะรองรับความหนาบางของแต่ละประเภทกระดาษได้

Dealer Page -- Network Scanner

Networked Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเข้ากับเครื่องพีซี หากต้องการสแกนเอกสาร ก็เพียงนำมาสแกนที่เครื่อง โดยก่อนเริ่มการสแกน ก็เพียงระบุว่า ปลายทางที่เอกสารนี้จะถูกส่งไปคือที่ใด เช่น ส่งไปยังโฟลเดอร์แบ่งปัน หรือ ส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับปลายทาง หรือ ส่งเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้  ไฟล์เอกสารที่เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้สามารถสร้างได้ก็จะเป็น TIFF, PDF และ JPG เป็นต้น  

Dealer Page -- Mobile Scanner

Mobile Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารชนิดพกพาติดตัวไปได้ทุกสถานที่ เพราะด้วยขนาดที่เล็กสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต บุ๊คได้ บางรุ่นยังสามารถที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อต่อกับพอร์ต USB โดยไม่จำเป็นต่อพ่วงกับตัวอแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ ยิ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับงานสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึงบัตรเครดิตชนิดแข็งได้อย่างสบาย มีทั้งแบบป้อนด้วยมือ และแบบดึงกระดาษอัตโนมัติให้เลือกใช้งาน

Dealer Page -- Large Format Scanner

Large Format Scanner

     อุปกรณ์สแกนเนอร์ที่รองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างพิเศษ คือตั้งแต่ 24” ไปจนถึง 54” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำงานกับเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวอุปกรณ์สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง มีอุปกรณ์เสริมเพื่อสแกนภาพที่ได้หลังจากสแกนผ่านทางมอนิเตอร์ชนิด LCD ได้ ความละเอียดในการสแกนมีมากถึง 9600 DPI ตัวเครื่องยังสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายโดยตรง จึงสามารถสั่งสแกนงานที่หน้าเครื่องเพื่อส่งไฟล์ผลลัพธ์เข้าโฟลเดอร์เครือ ข่าย หรือ อีเมล์ หรือ สั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ก็ได้เช่นกัน 


Software Solutions

Dealer Page -- eDocument

E-Document Management System

     DocnFlow Suite  คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับรวบรวมไฟล์เอกสารภาพ และหรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน  นำมาเก็บไว้ภายในตู้เอกสารเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลเอกสารซึ่งช่วยให้คุณได้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ DocnFlow ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งองค์กรของเล็ก ขนาดกลาง และหรือ ฝ่ายงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ได้ DocnFlow สามารถช่วยให้ท่านจับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เก็บเข้าศูนย์กลาง และ กระจายส่งออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการ ต่างๆในเชิงธุรกิจ ด้วย DocnFlow คุณและพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ คุณยังคงทำงานได้อย่างเป็นปกติเช่นเดิม เพียงแต่ข้อมูลที่เคยเก็บเอาไว้ในตู้ ชั้นเอกสาร จะถูกนำมาเก็บในรูปแบบดิจิตอลที่มั่นคง ปลอดภัย เข้าถึงได้รวดเร็ว

Dealer Page -- DjVU  

Data Capturing & Compression

     โปรแกรมเพื่อช่วยในการบีบไฟล์ เอกสารภาพสี เพื่อได้ขนาดเล็กมากที่สุด

 

      ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu ทำให้องค์กร ท่านลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของ bandwidth เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

 

      เมื่อเอกสารถูกสแกนให้อยู่ในเอกสารสีตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวให้เป็น เอก สารขาวดำ (Black&White) หรือเอกสารไล่โทนขาวดำ (Grayscale) ก็สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่คุณสแกนเอกสารทั้งหมดเก็บ เป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก

 

      OCR ที่มีในโปรแกรมนี้ สามารถรองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถค้นหา ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว(อยู่โซลูชั่น SPID/eBook)

Dealer Page -- Data Capture

Data Capturing & Recognition

     นวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นเพื่อการรู้จำรูปแบบข้อมูลอักษร จากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ หรือ หากเป็นเอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมได้ ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ ABBYY FineReader ที่ได้รับการปรับปรุงด้านความถูกต้องของการรู้จำตัวอักษรให้ดียิ่งต่อเนื่อง ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว ความถูกต้องมีมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

     ABBYY FineReader ยอมให้คุณทำการแปลง และ แก้ไขหลากหลายประเภทไฟล์ อาทิเช่น เอกสารภาพที่ถูกแสกนจากเครื่องสแกนเนอร์, ไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ ไฟล์ประเภท PDF ที่มักถูกเลือกมาใช้เก็บ หนังสือ, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย, หนังสือสัญญา และ เอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า เป้นต้น

Dealer Page -- Form Processing

Form Processing Software

     เป็นซอฟต์แวร์เพื่อใช้จับข้อมูลในเอกสาร ตามตำแหน่ง หรือตามเงื่อนไขแห่งการค้นหาข้อมูลที่สนใจ จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่จับได้ออกมาให้อยู่ในรูปของ Text File หรือ ส่งตรงเข้าสู่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จะทำงานได้กับเอกสารที่เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างข้อมูลที่คงที่ตาย ตัว ที่มักเรียกว่า Fixed Form  หรือ กับเอกสารที่ข้อมูลที่สนใจนั้น ไม่ได้ประจำอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ที่มักเรียกว่า Free Form

     โปรแกรมมีความสามารถด้านการทำ OCR,ICR,OMR และOBR รองรับการทำงานกับ   เอกสารแม่แบบหลายๆใบเเพื่อให้สามารถทำงานกับเอกสารสแกนที่มีหลาก หลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน และ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว (เฉพาะข้อมูลแบบ OCR)

26Sep/12

Document Express

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ

โปรแกรม Document Express จากค่าย Caminova จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพ องค์กรธุรกิจที่มีการเก็บเอกสารสแกนเป็นจำนวนมากๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการเก็บเอกสารเชืงวิชาการ หรือหนังสือแบบเรียนต่างๆให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สามารถแลกเปลี่ยน และ นำเอกสารทั้งประเภท ขาวดำ หรือ แม้กระทั่งประเภท 4 สี แปลงเก็บให้อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ที่ผ่านเทคโนโลยีเฉพาะตัวด้านการบีบอัดข้อมูล (compression) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อการเข้าถึงเอกสาร ผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ และ เนื้อหา ภายในเอกสารหลังการบีบอัด มีน้อยมากๆ ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กจนทำให้คุณประหลาดใจกับเทคนิคเฉพาะนี้ บางประเภทเอกสารสามารถถูกบีบอัดได้ถึง 1,000:1

ปรโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งาน

ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล
ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu (สามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .PDF ก็ได้) ทำให้องค์การคุณลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของแบนด์วิดท์เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

ประหยัดเวลา / ลดการแสกนเอกสารใหม่
คุณสามารถแสกนเอกสารภายในองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในรูปของเอกสารสีได้ตั้งแต่แรกเริ่ม และ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวในอนาคตให้เป็น เอกสารขาวดำ (Black & White), เอกสารไล่โทนขาวดำ (Gray Scale) ก็จะทำได้สะดวก และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หากเทียบกับการที่สแกนเอกสารทั้งหมดเก็บเป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก ครั้นเมื่อคุณต้องการให้เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารสี คุณจะทำอย่างไร!!! แน่นอนคุณต้องนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาแสกนใหม่ โดยกำหนดให้เป็นโหมดเอกสารสีนั่นเอง

ระบุได้ถึงข้อความที่ต้องการค้นหา
ด้วยความสามารถในการทำการ “รู้จำข้อมูลภาพและแปลงให้เป็นตัวอักษร” หรือการทำ OCR ที่มีมาให้ในโปรแกรมตัวนี้ และความสามารถที่รองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก นั่นหมายถึง ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

กระจายเอกสารในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกกว่าวิธีการเดิมๆ
โดยทั่วไป เอกสารสีขนาดเท่ากับ A4 ที่มีความละเอียดการแสกนตั้งแต่ 300 DPI และบันทึกให้อยู่ในนามสกุล DjVU จะมีขนาดไม่เกิน 100-300 Kb เทียบกับไฟล์นามสกุล JPEG ที่เงื่อนไขเดียวกัน อาจจะมีขนาดถึง 1.5- 5Mb ทำให้คุณสามารถส่งไฟล์ข้ามเครือข่ายทั้งภายในองค์กร และผ่านสู่เครืออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว


Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Server Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ รองรับกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน  โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XML เป็นต้น ด้วย DocnFlow จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้เร็วขึ้นกว่าระบบงานกระดาษเดิมๆ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น Laptop หรือ Tablet ก็ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงต่อการทำงานนอกสถานที่เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ WIFI

Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ DocnFlow_Media_Box_V1

 

คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition

 1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
 2. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมองแบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
 3. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีรายชื่อ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างบทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
 4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlow Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault Plus นี้เช่นกัน
 5. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ มีตู้เอกสาร มีลิ้นชัก และมีโฟลเดอร์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น Continue reading