26Sep/12

เกี่ยวกับเอ็นทูเอ็น

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยกับงานออกแบบ และ พัฒนาระบบการ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจ ผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าทั้งในส่วนฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ การให้การบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์หลักที่ริเริ่มที่จะก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขึ้นมาก็เพื่อ

 ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการทำเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่ เราต้องการให้คำแนะนำ ปรึกษา และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 ต้องการนำเสนอวิธีการ กระบวนการใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบงานเดิมของแต่ละองค์กรได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับระบบ การตัดสินใจต่างๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในเอกสารกระดาษ นำเอาออก มาเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางดำเนินธุรกิจ หรือนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน ต่างๆภายในขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 ให้การบริการ ทุกความต้องการ สำหรับงานด้านการแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การจับ การรู้จำ(Recognize) ตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ประโยชน์เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่องานป้อนข้อมูลเข้าระบบ จากเดิมคือเกือบหนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องจัดการด้วยคนทั้งหมด ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแบ่งเบางาน ลักษณะดังกล่าวนี้ ประหยัดกำลังคน เวลาที่สูญเสียไป และ เพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งภายนอก และลูกค้าภายในองค์กร ก็คือพนักงานของบริษัทนั่นเอง

The N2N official logo

เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ในปัจจุบัน

คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ และ โซลูชั่นเพื่องานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนสุดปลายน้ำ หรือก็คือ สายน้ำของระบบที่ว่าด้วยเรื่องของ “การจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งชื่อบริษัท “เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์” นั้น N2N แรกมาจากกันเล่นคำที่ว่า end-to-end ซึ่งเปรียบเสมือนการ เริ่มและจบด้วยตัวของตัวเองได้ นั่นเอง ส่วน โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ก็คือ ผู้ที่สามารถจัดหาระบบ หรือวิธีการ หรือวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าแต่ละรายได้

บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงทั้ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับงานสแกนเอกสารทั่วไป เอกสารชนิดหนังสือ รวมไปถึงเอกสารที่มีขนาดใหญ่พิเศษ  และสำหรับสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ก็เช่นกัน ที่เราได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำที่เน้นไปในงานด้านการทำ Recognition เอกสาร ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารรูปภาพให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยที่ไม่ไปทำลายคุณภาพของเอกสาร ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ โซลูชั่นเพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจชั้นนำในฝั่งยุโรปและอเมริกา


บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ

 • งานสแกนเอกสารทั่วไป
 • งานสแกนเอกสารที่มีขนาดหน้ากว้างพิเศษ

สำหรับสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำ

 • ที่เน้นไปในงานด้านการรู้จำข้อมูลออกมาจากเอกสารภาพผ่านเทคโนโลยี OCR
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพให้มีขนาดเล็กมาก แต่จะไม่ไปทำลายคุณภาพของเอกสาร
 • และซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     ซึ่งซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีจำหน่ายนั้น สามารถนำมาสร้างเป็นโซลูชั่นเดียวกันได้โดยผ่านการเชื่อมต่อทางองค์ประกอบ ของโปรแกรมที่แต่ละค่ายซอฟต์แวร์ตระเตรียมไว้พร้อมให้เรียกใช้งาน

Hardware

Dealer Page -- DocumentScanner

Document Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน ซึ่งรองรับขนาดเอกสารตั้งแต่ A8 ไปจนถึง A3 สามารถดึงกระดาษอัตโนมัติ หรือ สแกนแบบแนวราบ ความเร็วในการสแกนของอุปกรณ์ ก็มีให้เลือกตั้งแต่ 10 แผ่นไปจนถึง 120 แผ่นต่อนาที สำหรับเครื่องรุ่นใหญ่จะรองรับความหนาบางของแต่ละประเภทกระดาษได้

Dealer Page -- Network Scanner

Networked Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเข้ากับเครื่องพีซี หากต้องการสแกนเอกสาร ก็เพียงนำมาสแกนที่เครื่อง โดยก่อนเริ่มการสแกน ก็เพียงระบุว่า ปลายทางที่เอกสารนี้จะถูกส่งไปคือที่ใด เช่น ส่งไปยังโฟลเดอร์แบ่งปัน หรือ ส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับปลายทาง หรือ ส่งเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้  ไฟล์เอกสารที่เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้สามารถสร้างได้ก็จะเป็น TIFF, PDF และ JPG เป็นต้น  

Dealer Page -- Mobile Scanner

Mobile Scanner

     อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารชนิดพกพาติดตัวไปได้ทุกสถานที่ เพราะด้วยขนาดที่เล็กสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต บุ๊คได้ บางรุ่นยังสามารถที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อต่อกับพอร์ต USB โดยไม่จำเป็นต่อพ่วงกับตัวอแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ ยิ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับงานสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึงบัตรเครดิตชนิดแข็งได้อย่างสบาย มีทั้งแบบป้อนด้วยมือ และแบบดึงกระดาษอัตโนมัติให้เลือกใช้งาน

Dealer Page -- Large Format Scanner

Large Format Scanner

     อุปกรณ์สแกนเนอร์ที่รองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างพิเศษ คือตั้งแต่ 24” ไปจนถึง 54” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำงานกับเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวอุปกรณ์สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง มีอุปกรณ์เสริมเพื่อสแกนภาพที่ได้หลังจากสแกนผ่านทางมอนิเตอร์ชนิด LCD ได้ ความละเอียดในการสแกนมีมากถึง 9600 DPI ตัวเครื่องยังสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายโดยตรง จึงสามารถสั่งสแกนงานที่หน้าเครื่องเพื่อส่งไฟล์ผลลัพธ์เข้าโฟลเดอร์เครือ ข่าย หรือ อีเมล์ หรือ สั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ก็ได้เช่นกัน 


Software Solutions

Dealer Page -- eDocument

E-Document Management System

     DocnFlow Suite  คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับรวบรวมไฟล์เอกสารภาพ และหรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน  นำมาเก็บไว้ภายในตู้เอกสารเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลเอกสารซึ่งช่วยให้คุณได้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ DocnFlow ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งองค์กรของเล็ก ขนาดกลาง และหรือ ฝ่ายงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ได้ DocnFlow สามารถช่วยให้ท่านจับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เก็บเข้าศูนย์กลาง และ กระจายส่งออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการ ต่างๆในเชิงธุรกิจ ด้วย DocnFlow คุณและพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ คุณยังคงทำงานได้อย่างเป็นปกติเช่นเดิม เพียงแต่ข้อมูลที่เคยเก็บเอาไว้ในตู้ ชั้นเอกสาร จะถูกนำมาเก็บในรูปแบบดิจิตอลที่มั่นคง ปลอดภัย เข้าถึงได้รวดเร็ว

Dealer Page -- DjVU  

Data Capturing & Compression

     โปรแกรมเพื่อช่วยในการบีบไฟล์ เอกสารภาพสี เพื่อได้ขนาดเล็กมากที่สุด

 

      ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu ทำให้องค์กร ท่านลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของ bandwidth เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

 

      เมื่อเอกสารถูกสแกนให้อยู่ในเอกสารสีตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวให้เป็น เอก สารขาวดำ (Black&White) หรือเอกสารไล่โทนขาวดำ (Grayscale) ก็สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่คุณสแกนเอกสารทั้งหมดเก็บ เป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก

 

      OCR ที่มีในโปรแกรมนี้ สามารถรองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถค้นหา ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว(อยู่โซลูชั่น SPID/eBook)

Dealer Page -- Data Capture

Data Capturing & Recognition

     นวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นเพื่อการรู้จำรูปแบบข้อมูลอักษร จากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ หรือ หากเป็นเอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมได้ ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ ABBYY FineReader ที่ได้รับการปรับปรุงด้านความถูกต้องของการรู้จำตัวอักษรให้ดียิ่งต่อเนื่อง ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว ความถูกต้องมีมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

     ABBYY FineReader ยอมให้คุณทำการแปลง และ แก้ไขหลากหลายประเภทไฟล์ อาทิเช่น เอกสารภาพที่ถูกแสกนจากเครื่องสแกนเนอร์, ไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ ไฟล์ประเภท PDF ที่มักถูกเลือกมาใช้เก็บ หนังสือ, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย, หนังสือสัญญา และ เอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า เป้นต้น

Dealer Page -- Form Processing

Form Processing Software

     เป็นซอฟต์แวร์เพื่อใช้จับข้อมูลในเอกสาร ตามตำแหน่ง หรือตามเงื่อนไขแห่งการค้นหาข้อมูลที่สนใจ จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่จับได้ออกมาให้อยู่ในรูปของ Text File หรือ ส่งตรงเข้าสู่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จะทำงานได้กับเอกสารที่เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างข้อมูลที่คงที่ตาย ตัว ที่มักเรียกว่า Fixed Form  หรือ กับเอกสารที่ข้อมูลที่สนใจนั้น ไม่ได้ประจำอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ที่มักเรียกว่า Free Form

     โปรแกรมมีความสามารถด้านการทำ OCR,ICR,OMR และOBR รองรับการทำงานกับ   เอกสารแม่แบบหลายๆใบเเพื่อให้สามารถทำงานกับเอกสารสแกนที่มีหลาก หลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน และ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว (เฉพาะข้อมูลแบบ OCR)

26Sep/12

Document Express

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ

โปรแกรม Document Express จากค่าย Caminova จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพ องค์กรธุรกิจที่มีการเก็บเอกสารสแกนเป็นจำนวนมากๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการเก็บเอกสารเชืงวิชาการ หรือหนังสือแบบเรียนต่างๆให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สามารถแลกเปลี่ยน และ นำเอกสารทั้งประเภท ขาวดำ หรือ แม้กระทั่งประเภท 4 สี แปลงเก็บให้อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ที่ผ่านเทคโนโลยีเฉพาะตัวด้านการบีบอัดข้อมูล (compression) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อการเข้าถึงเอกสาร ผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ และ เนื้อหา ภายในเอกสารหลังการบีบอัด มีน้อยมากๆ ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กจนทำให้คุณประหลาดใจกับเทคนิคเฉพาะนี้ บางประเภทเอกสารสามารถถูกบีบอัดได้ถึง 1,000:1

ปรโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งาน

ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล
ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu (สามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .PDF ก็ได้) ทำให้องค์การคุณลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของแบนด์วิดท์เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

ประหยัดเวลา / ลดการแสกนเอกสารใหม่
คุณสามารถแสกนเอกสารภายในองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในรูปของเอกสารสีได้ตั้งแต่แรกเริ่ม และ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวในอนาคตให้เป็น เอกสารขาวดำ (Black & White), เอกสารไล่โทนขาวดำ (Gray Scale) ก็จะทำได้สะดวก และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หากเทียบกับการที่สแกนเอกสารทั้งหมดเก็บเป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก ครั้นเมื่อคุณต้องการให้เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารสี คุณจะทำอย่างไร!!! แน่นอนคุณต้องนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาแสกนใหม่ โดยกำหนดให้เป็นโหมดเอกสารสีนั่นเอง

ระบุได้ถึงข้อความที่ต้องการค้นหา
ด้วยความสามารถในการทำการ “รู้จำข้อมูลภาพและแปลงให้เป็นตัวอักษร” หรือการทำ OCR ที่มีมาให้ในโปรแกรมตัวนี้ และความสามารถที่รองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก นั่นหมายถึง ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

กระจายเอกสารในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกกว่าวิธีการเดิมๆ
โดยทั่วไป เอกสารสีขนาดเท่ากับ A4 ที่มีความละเอียดการแสกนตั้งแต่ 300 DPI และบันทึกให้อยู่ในนามสกุล DjVU จะมีขนาดไม่เกิน 100-300 Kb เทียบกับไฟล์นามสกุล JPEG ที่เงื่อนไขเดียวกัน อาจจะมีขนาดถึง 1.5- 5Mb ทำให้คุณสามารถส่งไฟล์ข้ามเครือข่ายทั้งภายในองค์กร และผ่านสู่เครืออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว


Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Server Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ รองรับกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน  โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XML เป็นต้น ด้วย DocnFlow จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้เร็วขึ้นกว่าระบบงานกระดาษเดิมๆ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น Laptop หรือ Tablet ก็ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงต่อการทำงานนอกสถานที่เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ WIFI

Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ DocnFlow_Media_Box_V1

 

คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition

 1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
 2. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมองแบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
 3. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีรายชื่อ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างบทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
 4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlow Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault Plus นี้เช่นกัน
 5. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ มีตู้เอกสาร มีลิ้นชัก และมีโฟลเดอร์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น Continue reading
26Sep/12

ABBYY FlexiCapture V10

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีดังนี้

 • OCR  (Optical Character Recognition)
 • ICR   (Intelligent Character Recognition)
 • OMR (Optical Mark Recognition)
 • OBR  (OpticalBarcode Recognition)
 • MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

Continue reading