26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ DocnFlow_Media_Box_V1

 

คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition

  1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
  2. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมองแบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
  3. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีรายชื่อ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างบทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
  4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlow Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault Plus นี้เช่นกัน
  5. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ มีตู้เอกสาร มีลิ้นชัก และมีโฟลเดอร์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น Continue reading
26Sep/12

ABBYY FlexiCapture V10

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีดังนี้

  • OCR  (Optical Character Recognition)
  • ICR   (Intelligent Character Recognition)
  • OMR (Optical Mark Recognition)
  • OBR  (OpticalBarcode Recognition)
  • MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

Continue reading

26Sep/12

ABBYY FineReader Corporate Edition

ABBYY FineReader เป็นโซลูชั่นที่อำนวยความสะดวกด้านการทำ OCR แบบอัตโนมัติ รองรับการทำงานแบบเครื่องเดียวเบ็ดเสร็จ (Standalone License) และ/หรือ ทำงานแบบเครือข่าย (Concurrent License) เหมาะกับการแปลงเอกสารที่ได้จากการสแกนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ TIFF หรือ PDF ให้กลายไปสู่ข้อมูลที่สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างเช่น นำไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น PDF หรือ TIFF มาผ่านขั้นตอนการ “รู้จำตัวอักษรภาพ หรือ การทำ OCR” ภายในโปรแกรมชุด ABBYY FineReader จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการทำ OCR ออกมาอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ เช่น ไฟล์ DOC, TXT หรือ จะให้ออกมาอยู่ในรูปของ PDF Searchable ก็ได้ เช่นกัน

 

Continue reading