26Sep/12

Document Express

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ

โปรแกรม Document Express จากค่าย Caminova จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพ องค์กรธุรกิจที่มีการเก็บเอกสารสแกนเป็นจำนวนมากๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการเก็บเอกสารเชืงวิชาการ หรือหนังสือแบบเรียนต่างๆให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สามารถแลกเปลี่ยน และ นำเอกสารทั้งประเภท ขาวดำ หรือ แม้กระทั่งประเภท 4 สี แปลงเก็บให้อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ที่ผ่านเทคโนโลยีเฉพาะตัวด้านการบีบอัดข้อมูล (compression) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อการเข้าถึงเอกสาร ผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ และ เนื้อหา ภายในเอกสารหลังการบีบอัด มีน้อยมากๆ ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กจนทำให้คุณประหลาดใจกับเทคนิคเฉพาะนี้ บางประเภทเอกสารสามารถถูกบีบอัดได้ถึง 1,000:1

ปรโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งาน

ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล
ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu (สามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .PDF ก็ได้) ทำให้องค์การคุณลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของแบนด์วิดท์เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

ประหยัดเวลา / ลดการแสกนเอกสารใหม่
คุณสามารถแสกนเอกสารภายในองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในรูปของเอกสารสีได้ตั้งแต่แรกเริ่ม และ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวในอนาคตให้เป็น เอกสารขาวดำ (Black & White), เอกสารไล่โทนขาวดำ (Gray Scale) ก็จะทำได้สะดวก และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หากเทียบกับการที่สแกนเอกสารทั้งหมดเก็บเป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก ครั้นเมื่อคุณต้องการให้เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารสี คุณจะทำอย่างไร!!! แน่นอนคุณต้องนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาแสกนใหม่ โดยกำหนดให้เป็นโหมดเอกสารสีนั่นเอง

ระบุได้ถึงข้อความที่ต้องการค้นหา
ด้วยความสามารถในการทำการ “รู้จำข้อมูลภาพและแปลงให้เป็นตัวอักษร” หรือการทำ OCR ที่มีมาให้ในโปรแกรมตัวนี้ และความสามารถที่รองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก นั่นหมายถึง ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

กระจายเอกสารในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกกว่าวิธีการเดิมๆ
โดยทั่วไป เอกสารสีขนาดเท่ากับ A4 ที่มีความละเอียดการแสกนตั้งแต่ 300 DPI และบันทึกให้อยู่ในนามสกุล DjVU จะมีขนาดไม่เกิน 100-300 Kb เทียบกับไฟล์นามสกุล JPEG ที่เงื่อนไขเดียวกัน อาจจะมีขนาดถึง 1.5- 5Mb ทำให้คุณสามารถส่งไฟล์ข้ามเครือข่ายทั้งภายในองค์กร และผ่านสู่เครืออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว


Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Server Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ รองรับกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน  โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XML เป็นต้น ด้วย DocnFlow จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้เร็วขึ้นกว่าระบบงานกระดาษเดิมๆ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น Laptop หรือ Tablet ก็ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงต่อการทำงานนอกสถานที่เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ WIFI

Continue reading

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ DocnFlow_Media_Box_V1

 

คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition

  1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
  2. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมองแบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
  3. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีรายชื่อ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างบทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
  4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlow Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault Plus นี้เช่นกัน
  5. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ มีตู้เอกสาร มีลิ้นชัก และมีโฟลเดอร์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น Continue reading
26Sep/12

ABBYY FlexiCapture V10

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีดังนี้

  • OCR  (Optical Character Recognition)
  • ICR   (Intelligent Character Recognition)
  • OMR (Optical Mark Recognition)
  • OBR  (OpticalBarcode Recognition)
  • MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

Continue reading

26Sep/12

ABBYY FineReader Corporate Edition

ABBYY FineReader เป็นโซลูชั่นที่อำนวยความสะดวกด้านการทำ OCR แบบอัตโนมัติ รองรับการทำงานแบบเครื่องเดียวเบ็ดเสร็จ (Standalone License) และ/หรือ ทำงานแบบเครือข่าย (Concurrent License) เหมาะกับการแปลงเอกสารที่ได้จากการสแกนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ TIFF หรือ PDF ให้กลายไปสู่ข้อมูลที่สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างเช่น นำไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น PDF หรือ TIFF มาผ่านขั้นตอนการ “รู้จำตัวอักษรภาพ หรือ การทำ OCR” ภายในโปรแกรมชุด ABBYY FineReader จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการทำ OCR ออกมาอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ เช่น ไฟล์ DOC, TXT หรือ จะให้ออกมาอยู่ในรูปของ PDF Searchable ก็ได้ เช่นกัน

 

Continue reading